Clicks52
Stylita

Synu, svou nemoc nepodceňuj, ale pros Hospodina, a on tě uzdraví.

Vzdávej lékaři patřičnou úctu, protože ho potřebuješ, neboť i jeho stvořil Hospodin.
Od Nejvyššího má schopnost léčit a od krále přijímá dary.
Lékařské vědění ho vyvyšuje, i u velmožů sklízí obdiv.
Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a rozumný člověk se jich neodříká.
Což nezesládla voda dřevem, aby byla poznána jeho síla?
On sám dal lidem vědění, aby byl oslavován pro své obdivuhodné skutky.
Jimi léčí a tiší bolest, lékárník z nich připravuje lék,
aby jeho skutky nevymizely a na zemi aby byl stále jeho pokoj.
Synu, svou nemoc nepodceňuj, ale pros Hospodina, a on tě uzdraví.
Zanech přestoupení, vztáhni ruce k dobru a očisti srdce od každého hříchu.
Přinášej oběť zápalnou jako libou vůni a oběť přídavnou z bílé mouky. Přinášej jako oběť tuk, buď štědrý , jak jen můžeš.
Pak dej lékaři příležitost, vždyť i jeho stvořil Hospodin. Ať není daleko od tebe, když ho potřebuješ; někdy je úspěch v jejich rukou.
Vždyť i oni budou prosit Hospodina, aby se jim podařilo přinést nemocnému úlevu a uzdravení k záchraně života.
Sírachovec 38, 1-14