Ako láska nás spája vo všetkom, čo je dobré v milovanej osobe, neodpustenie nás takisto spája so všetkým, čo je zlé v nenávidenej osobe, hovorí generálny vikár a riaditeľ ABÚ PETER ŠIMKO v rozhovore o neodpustení a tvrdosti srdca.

Peter Šimko / Lá(s)kavé (ne)vinnosti ::

Ako láska nás spája vo všetkom, čo je dobré v milovanej osobe, neodpustenie nás takisto spája so všetkým, čo je zlé v nenávidenej osobe, hovorí generálny …