Libor Halik
Tento 2. díl odpoledne ve 14,17 je ostřejší, laikovi srozumitelnější než předchozí 1.díl ( 27.1.2022, 1. Československá odborná konference lékařů o nemocech z oč… ). V 2.dílu jsou např. konkrétní svědectví lékařek z Brna o nemocných z očkování.
Libor Halik
Odpoledne v tomto 2. díle mluvili MUDr. Ján Lakota, JUDr. Peter Weis, JUDr. Marica Pirošíková, MUDr. Lukáš Pollert, JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, doc. Miroslav Ševčík a mnozí další.
Libor Halik
Profesor Dr. Mattias Desmet, profesor klinickej psychológie na Gentskej univerzite, Belgicko: Šírte pravdu o covide. Keď bude počuť aj iné hlasy, davová hypnóza sa naruší. (L: o toto narušení davové lékařské hypnozy usiluje i tato konference) Podľa profesora Desmeta je vytváranie davu druhom davovej hypnózy a má obrovský vplyv na inteligenciu jednotlivca a kongnitívne funkcie. Vytváraniu davu …More
Profesor Dr. Mattias Desmet, profesor klinickej psychológie na Gentskej univerzite, Belgicko: Šírte pravdu o covide. Keď bude počuť aj iné hlasy, davová hypnóza sa naruší. (L: o toto narušení davové lékařské hypnozy usiluje i tato konference) Podľa profesora Desmeta je vytváranie davu druhom davovej hypnózy a má obrovský vplyv na inteligenciu jednotlivca a kongnitívne funkcie. Vytváraniu davu podľahne okolo 30% populácie, zatiaľ čo 30% nie. Zvyšných 40% si uvedomí, že niečo nie je v poriadku, no možno nechápu, čo presne a zostanú ticho. Ako sa v spoločnosti vytvorí davová psychóza Pre vytvorenie davu musia byť prítomné štyri podmienky: 1. Musí existovať nejaký počet spoločensky izolovaných ľudí či ľudí, pociťujúcich nedostatok sociálnych pút. 2. Musí existovať nejaký počet ľudí, ktorí pociťujú nedostatok „dávania zmyslu“ a ktorí nie sú schopní dospieť k rozumným záverom. 3. V spoločnosti je veľa voľne plynúcej úzkosti. Voľne plynúcej preto, lebo nie je nič, s čím by mohli spájať svoju úzkosť – žiadne východisko, ľudia nie sú schopní identifikovať, čo ju spôsobuje – a tak nemajú spôsob, ako sa s ňou vysporiadať. 4. Navyše je veľa voľne plynúcej nespokojnosti, keď ľudia cítia, že ich každodenné životy postrádajú akýkoľvek účel či zmysel. Odpojení ľudia v spoločnosti, ktorí trpia aj voľne plynúcou úzkosťou, spájajú svoju úzkosť s konkrétnym objektom, v tomto prípade s covidom a objavuje sa nová solidarita. Na preukázanie solidarity s novovytvorenou skupinou sa títo ľudia vo vytvorenom dave potrebujú zúčastňovať, napríklad na lockdownoch, nosení rúšok, sociálnych odstupoch alebo akceptovaní očkovaní. Je to takmer akoby opatrenia na porazenie objektu úzkosti – covidu – boli skutočne cestou dokázať všetkým ostatným, že sú súčasťou novej spoločenskej skupiny. Zhypnotizovaný dav vykazuje znaky sekty Prof. Desmet: Šírte pravdu o covide. Keď bude počuť aj iné hlasy, davová hypnóza sa naruší
Alexis Nor
Bez podrobné etiologie covidu /biologická zbraň ke genocidě populace/ nelze seriózně a eticky stanovit diagnózu. Bez poznání skladby vakcín a jejich vyzkoušení a prověření na zvířatech nelze žádné vakcíny eticky uznat za vakcíny, zejména když jsou důkazy, že vakcíny covidu obsahují nanočipy k dálkovému ovládání vakcínovaných.
Alexandra Ritzová
Je to jen polovičaté probuzení lékařů.
... ... PROKOP
Je záslužné, že se zodpovědnější lékaři probouzejí a organizují, ale stále ještě vězí v domněnce, že covid je virus, třebaže tuto domněnku doposud nikdo vědecky neprokázal. Zanedbávají pochybný původ vakcín - z potratového materiálu a to z vojenských - vyhlazovacích důvodů. Zanedbávají fakt, které několikrát prozradil Primula, že totiž vakcíny obsahují také čipy, a že vakcínami očipovaná popul…More
Je záslužné, že se zodpovědnější lékaři probouzejí a organizují, ale stále ještě vězí v domněnce, že covid je virus, třebaže tuto domněnku doposud nikdo vědecky neprokázal. Zanedbávají pochybný původ vakcín - z potratového materiálu a to z vojenských - vyhlazovacích důvodů. Zanedbávají fakt, které několikrát prozradil Primula, že totiž vakcíny obsahují také čipy, a že vakcínami očipovaná populace bude elektromagneticky sledována, řízena a likvidována.