Wieczne Odpoczywanie Amen
Bp Schneider wezwał katolików do modlenia się poprzez „potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi” o to, by „papież Franciszek się nawrócił i formalnie wycofał ze swojej aprobaty dla związków cywilnych tej samej płci po to, by utwierdzić swoich braci, jak przykazał mu Pan (por. Łuk 22,32)”.

Jest to także ważne ze względu na dobro tych, którzy narażają swoją duszę na wieczne potępienie, …
More
Bp Schneider wezwał katolików do modlenia się poprzez „potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi” o to, by „papież Franciszek się nawrócił i formalnie wycofał ze swojej aprobaty dla związków cywilnych tej samej płci po to, by utwierdzić swoich braci, jak przykazał mu Pan (por. Łuk 22,32)”.

Jest to także ważne ze względu na dobro tych, którzy narażają swoją duszę na wieczne potępienie, przyjmując słowa ojca świętego za dobrą monetę.
Weronika....S
Czyżby bp. Schneider zauważył, że katolicy są lepiej zorientowani religijnie, niż pierwsza osoba w Kościele, skoro nawołuje nas do modlitwy o jego nawrócenie, zgodne z zasadami religii katolickiej.