Clicks455
Victory

BKP: Panhereze bergoglianismu a Synoda o synodalitě

Ve dnech 9. a 10. října 2021 má být v Římě zahájena Synoda o synodalitě. Za týden má začít postupná realizace skrze tzv. biskupské konference v jednotlivých národech.

Je zde základní otázka: Co je skrytou podstatou tohoto tzv. synodálního procesu?

1) Je to zrušení instituce papežství, anebo ještě jeho další zneužívání k autogenocidnímu procesu církve?

2) Je to už postupné převedení katolické církve do jednoho náboženství – anticírkve New Age? Zednáři k totální satanizaci světa usilují o zavedení jedné vlády, jedné měny a jednoho tzv. náboženství. Jedno celosvětové náboženství má vzniknout splynutím odpadlého křesťanství s pohanstvím, které uctívá démony a satana. Počátky paganizace už vidíme v Nostra aetate (1965), v apostatickém gestu v Assisi (1986) a její vyvrcholení v Synodě o Amazonii a následné intronizaci démona Pačamamy ve Vatikánu (2019).

Co je zamaskováno v tzv. synodálním procesu? Můžeme to vědět už předem vzhledem k tomu, že víme, kdo tento synodální proces prosazuje. Bergoglio není platným papežem, protože panheretik nemůže být hlavou církve. Bergoglio se několikanásobně vyloučil z církve pro hereze, které popírají její podstatu. Jaký duch, takové ovoce. Bergoglio nehájí pravdy víry, které vedou ke spáse, ale zpochybňuje je a likviduje. Je proto naprosto jasné, že jím naplánovaný a realizovaný synodální proces je vyvrcholením autogenocidy katolické církve, kterou Bergoglio začal už v roce 2013. Právem se ve své heretické činnosti odvolává na II. vatikánský koncil.

Synoda o Amazonii i její dokumenty jsou snůškou herezí prosazujících pohanství uctívajícího démony. Jistý kardinál se k dokumentům vyjádřil, že to není jen apostaze, ale přímo stupidnost. Bergoglio ale nezůstal jen u dokumentů. Učinil i konkrétní akt veřejné apostaze. Předsedal magickému obřadu s pohanskými čarodějkami a čaroději a jejich démona Pačamamu intronizoval v hlavním chrámu sv. Petra. Tím se veřejně vysmál prvnímu a největšímu přikázání.

Co se týče zločinů proti morálce, Bergoglio prosazuje sodomii, před kterou Písmo svaté varuje ohněm časným (2Pt 2,6) i věčným (Jud 7)? Místo vybízení k pravdivému pokání z tohoto velmi těžkého hříchu a ohavnosti, Bergoglio usiluje o jeho potvrzení oficiálním sňatkem!

Bergoglio přiznal, že se dlouhou dobu léčil na psychiatrii. Důvodem bylo, že se v období převratu v Argentině dopouštěl zločinů vůči dětem politických vězňů.

Největší tragédií je, že katolíci jsou natolik slepí, že se v každé liturgii nadále zmiňuje jeho jméno, jakoby pravého papeže, ač jím není! Bergoglio je profesionální náboženský podvodník.

Ohledně synodálního procesu se maskuje tzv. nasloucháním Božímu lidu a konzultacemi. Bergoglio už ukázal, jak naslouchá. V kauze kolem Amoris laetitia se na něj s dubii obrátili 4 kardinálové, a on jim dodnes neodpověděl. Podobně takzvaně naslouchal více než 100 teologů a jejich Korekci. Dodnes žádná odpověď. Celé víkendy ale tráví v naslouchání různým sexuálním deviantům, sodomitům, transsexuálům...

Kromě veřejného modlářství, tedy popření prvního přikázání, a prosazování sodomie, dnes propaguje experimentální mRNA vakcinaci, odsouzenou Norimberským kodexem. Modifikovaná RNA vakcína obsahuje tkáň zaživa vytrženou z nenarozeného dítěte před jeho usmrcením. To je prvek satanizace! Tato vakcína mění lidský genom, a to je vzpoura proti Bohu Stvořiteli! Obsahuje nanočástice, takže už patří do procesu čipizace lidstva, před kterou Bible naléhavě varuje trestem ohnivého jezera! Experimentální vakcinace dnes slouží i k programované genocidě na jednu tzv. zlatou miliardu.

Synodální proces má vtělovat hereze bergoglianismu Božímu lidu skrze biskupské konference a jejich vyškolené referenty v jednotlivých národech. Bergoglianismus popírá podstatu křesťanské věrouky i podstatu morálky a činí z katolické církve nástroj satanského systému, který dnes propaguje vakcinaci s cílem genocidy lidstva.

Každý biskup či kněz, pokud chce být spasen, se musí proti bergoglianismu postavit i za cenu pronásledování a katakomb!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
4. 10. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8