Clicks619
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Czy Chrystus miał prawdziwe ludzkie ciało?

92. Czy Chrystus miał prawdziwe ludzkie ciało?

Chrystus przyjął prawdziwe ludzkie ciało, dzięki czemu Bóg niewidzialny stał się widzialny. Z tej racji Chrystus może być ukazywany i otaczany kultem na świętych obrazach.

www.ruda-parafianin.pl/kompe/start.htm