23:06
tommy1
1.3K
Czarnecki: Na miejscu KE spieszyłbym się z wydaniem nam pieniędzy