Clicks827
Matka Božia mi povedala, že keby čo i len 1 kňaz dokázal odslúžiť nekrvavú obetu rovnako dostojne a ochotne ako apoštoli, dokázal by odvrátiť všetky pohromy, ktoré majú prísť. (L: Jako kněz o to …More
Matka Božia mi povedala, že keby čo i len 1 kňaz dokázal odslúžiť nekrvavú obetu rovnako dostojne a ochotne ako apoštoli, dokázal by odvrátiť všetky pohromy, ktoré majú prísť. (L: Jako kněz o to usiluji, a ďábel se mi v tom snaží každý den zabraňovat, je to skoro jako v Getsemanské zahradě, prosím vás o modlitební pomoc) 7min59sec Pro strašné hříchy tohoto pokolení Bůh dopustil, co předpověděla blahoslavená K. Emmerichová o dvojpapežství. Papež Benedikt XVI. ví, že nerezignoval na papežský úřad úplně. Udělal právnickou kličku. Ví to, protože dává lidem viditelné a slyšitelné znamení - kdo má oči k vidění a uši k slyšení ten to vidí ! - na rozdíl od plně rezignujícího papeže Řehoře XII. nenosí černý kardinálský oblek a nedává se oslovovat kardinálským jménem, ale nechává si bílý papežský oděv a dává se oslovovat papežským jménem. V dopisech však klame on, či jeho arcibiskup sekretář tím, že mluví-li o argentinském Bergogliovi, oslovuje ho termínem papež František.
Blahoslavená K. Emmerichová na videu:
00:02:42.278 Pripadalo mi to, ako keby sa ľudia rozdelili na dva tábory.
00:02:46.914 13. máj 1820: Tiež som videla dvoch pápežov a ich vzťah medzi sebou.
00:02:52.542 Videla som aké nedozierne následky bude mať táto falošná Cirkev.
00:02:57.571 Videla som čoraz vyššie počty heretikov od výmyslu sveta,
00:02:59.904 ktorí prišli do Ríma.....
00:03:07.461 (potom) Celé katolícke komunity boli utláčané, sužované, zatvárané
00:03:11.575 a zbavované slobody.
00:03:13.660 Videla som zatvárať mnohé kostoly (L: František použil koronavirovou paniku k tomu a Benedikt XVI. mlčel)
00:05:27.090 10. august 1820: Videla som svatého otca veľmi trpieť.
00:05:32.591 Žije v inom paláci než predtým (L: Benedikt XVI. od neúplné rezignace přestal žít v papežském paláci)
00:05:56.980 Ľudia sa musia úprimne modliť za vykorenenie temnej cirkvi.
00:05:59.971 ...do Ríma, kde som videla svatého otca
00:06:05.309 Stále sa ukrýva, aby sa vyhol nebezpečným požiadavkám na neho.
00:06:08.363 Stále je velmi slabý a vyčerpaný (L: takovým je Benedikt XVI., ne František - Bergoglio)
00:06:14.487 Teraz može veriť len pár ľuďom, a to je dovod prečo sa ukrýva.
00:07:25.679 v kostole sa neslúžila omša
00:07:35.611 (Matka Božia) dodala, že ľudia sa musia horlivo modliť s rozprestretými rukami,
00:07:51.926 ...za to, aby temná cirkev odišla z Ríma.
00:07:59.181 (Matka Božia) Povedala mi, že keby čo i len jeden kňaz dokázal
00:08:02.025 odslúžiť nekrvavú obetu rovnako dostojne a ochotne ako apoštoli,
00:08:06.569 dokázal by odvrátiť všetky pohromy, ktoré majú prísť. (L: Jako kněz o to usiluji)
00:09:14.882 12. september 1820: Videla som stavbu zvlášneho kostola, ktorá sa vymykala každému pravidlu.
00:09:20.130 Žiadni anjeli nedozerali na stavebnú činnosť.
00:09:23.796 V tomto kostole nič shora nepochádzalo. Boli tam len rozpory a chaos.
00:09:28.363 Pravdepodobne je to kostol vytvorený ľuďmi podľa najnovšej módy,
00:09:32.145 rovnako ako nová neortodoxná cirkev v Ríme.
00:09:35.408 Jedna celosvetová cirkev falošného proroka, ktorá sa zdá byť rovnakého razenia.
00:09:38.899 Opať som videla ten čudný veľký kostol, ktorý stavali v Ríme.
00:09:42.919 Nič na ňom nebolo svaté.
00:09:44.742 Podobne som videla aj hnutie vedené kňazmi,
00:09:47.328 ktorému pomáhali anjeli, svätí a ďalší kresťania,
00:09:51.115 ALE v tom čudnom VEĽKOM kostole, všetka práca bola konaná mechanicky,
00:09:55.026 podľa súboru predpisov a vzorcov.
00:09:57.720 Všetko bolo robené podľa ľudského rozumu.
00:10:01.356 Videla som v ňom všetky druhy ľudí, vecí, doktrín a názorov.
00:10:04.601 Bolo na ňom čosi pyšné, opovážlivé a násilné.
00:10:07.340 Vyzeral byť veľmi populárny.
00:10:09.927 Nevidela som tam však jediného anjela ani svatého, kto by pomáhal pri práci.
Public domain