szuirad1

O świecie

Co to jest świat? Jest to nieprzyjaciel Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Jest to zbiór osób, które przywiązane są do rzeczy zmysłowych, i które …
Matricaria
"Dlatego to przy Chrzcie Świętym wyrzekamy się uroczyście świata i pod tym tylko warunkiem Kościół przyjmuje nas za swoje dzieci."

Kościół nie innego wyjścia jak powrócić do pierwotnej nauki.W tym czasie sprawa wygląda tak że już sami świeccy głoszą sobie kazania ponieważ duchowni zagubili jakby przekaz wiary.Ileż w końcu można sie prosić o katolickie nauczanie.Zresztą,takie było założenie …More
"Dlatego to przy Chrzcie Świętym wyrzekamy się uroczyście świata i pod tym tylko warunkiem Kościół przyjmuje nas za swoje dzieci."

Kościół nie innego wyjścia jak powrócić do pierwotnej nauki.W tym czasie sprawa wygląda tak że już sami świeccy głoszą sobie kazania ponieważ duchowni zagubili jakby przekaz wiary.Ileż w końcu można sie prosić o katolickie nauczanie.Zresztą,takie było założenie ostatniego Soboru aby świeckim dać miejsce pełnoprawnego chrześcijanina a nie poddanego, wystrachanego niezadowoleniem księdza jegomości.