Clicks533
Libor Halik
4

(2) Nebojme se Covidistů jako se nebál komunistů sv. Gabriel Urgebadze!

Nejdůležitější pasáž z videa Diadémy starce - sv. Gabriel Urgebadze (české titulky) V r.1965, 1.máje, na den oslav svátku pracujících, se stala událost, která otřásla celým státem. Otec Gabriel polil kerosinem a zapálil 12-metrový portrét Lenina, vystavený na budově Rady ministrů. Plameny zachvátily portrét a byly doprovázeny třeskotem vybuchujících lamp kolem něj. Podobalo se to salvě z kulometu. Byl uvězněn za antisovětskou propagandu. Po zapálení portrétu Lenina, starce Gabriela zmlátil dav. Polomrtvého ho donesli do KGB izolace. Tentýž den se o události dozvěděli i v Moskvě a požadovali zastřelení rebela bez soudu a vyšetřování.

Nevyhnutelným bylo zastřelení během 24 hodin. Mučením se snažili, aby podepsal, že svůj čin udělal na příkaz církve. Avšak kněz Gabriel byl natolik statečný a pevný, že i na výslechu Lenina nazýval satanem. Starec Gabriel často vyprávěl, jak spálil portrét Lenina. Říkal to tak humorně, že jsme se smáli a nevnímali, kolik mučení poté vydržel. Nejen zapálil, ale poté co shořel portét, vystoupil na tribunu a začal kázat křesťanství. A mně řekli, že kdosi spálil! Zděsila jsem se. Kdo toho byl schopen? Ale Ema hovoří - "Náš bratr Vasiko to udělal." Propadli jsme strachu. Nebude moci žít - zapálit portrét Lenina a nedostat kulku do hlavy! Ale Bůh ho ochránil. Ochránil ještě na dlouhé roky, aby nám přinesl světlo, Boží světlo, aby přinesl do Gruzie. . Takto otec Gabriel vzpomíná na vězení: . "Vrhli se na mě vojáci a zacházeli se mnou jako s Kristem. Stoupám po žebříku a vnímám, že vládní budova hoří. Požární poplach! Přijeli. Polévali vodou portrét Lenina ze všech stran. Představte si, co tam probíhalo! Všechny CK i TK. Oni všichni kladli otázky. A já myslím: Hospodine, smiluj se nade mnou! Modlil jsem se po svém: Bože, Ty jsi všude, smiluj se nade mnou. Sedím s křížem na prsou a oni křičí: Víš, co jsi nadrobil! Zatřelení tě nemine! Já vstal, pokřižoval se a řekl: Veliký jsi Hospodine a zázračná jsou díla Tvá, rozum lidský nechápe Tvé zázraky!" Tím on ukázal, že modloslužba je nedovolená věc na Zemi. Nutno milovat Boha, a ne Lenina. Sláva ne Leninovi, ale sláva Tobě, Bože! Otce Gabriela nelítostně bili, zlámali mu čelisti, způsobili 13 zmrzačení. Mořili ho hladem, nedávali vodu, posazovali na samotku. Aby předem vystrašili obviněné, vyšetřovatelé používali metody tomu podobné. 15-20 minut před začátkem výslechu jim četli předem připravený text s podrobným popisem těch mučení, je čekajících, nepodepíší-li. Občas se čekání protáhla přes hodinu. Přesně tak to proběhlo i v případě otce Gabriela. Vytáhli ho z kobky, důstojník zazvonil vyšetřovateli a zeptal se: Přivést ho, nebo ne? Tu začalo něco, co nikdo nečekal. Místo obvyklé přísné odpovědi vyšetřovatele uslyšeli jeho tichý šepot: "Já sám vyjdu a vše vyjasním." Přitom v jiných případech vojáci spec-oddílu násilím zavedli obviněného do kabinetu. Vyšetřovatel vyšel. S ohromnou úctou otci Gabrielovi nečekaně vykal. Zeptal se: "Kdo jste?" Otec Gabriel jako obvykle začal: "Já jsem prach, nikdo." Pak začal vyprávět svou biografii. Po nějakém čase ho vyšetřovatel přerušil, zeptal se, dal stejnou otázku, jen ji trochu pozměnil: "Kým jste pro Pána Boha?" Pak doplnil: "Když jste čekal, ke mně zašla žena ve starobylém oděvu a řekla: "Kvůli Pánu Bohu je nutno osvobodit toho člověka, který vás čeká na chodbě! V opačném případě se ani nad Vámi, ani nad Vaší rodinou, ani nad Vašimi potomky v několika pokoleních Bůh neslituje!" Ale všichni se tázali: "Jaká žena? Zatímco jsme zde seděli, nikdo nevcházel, ani nevycházel z Vašeho kabinetu." Vyšetřovatel popsal tu ženu a otec Gabriel s neuvěřitelným bleskem v očích řekl: "To byla Přesvatá Bohorodice!" . Rozhodnutím Vrchního soudu Gruzie byl otec Gabriel poslán do psychiatrické léčebny na expertízu, kde pobyl až do 12. října r.1965. Diagnosa: Psychopatická osobnost nakloněná k psychotickým stavům podobným schizofrenii. Mumlá nejasně nízkým hlasem, věří v existenci nebeských sil, v Boha, anděly. Základní téma rozhovorů: Svět byl stvořen z Boží milosti. Na oddělení se drží stranou. Jestli někdo začne rozhovor, povinně mu připomene Boha, anděly, ikony. Vyprávěl: Víš, co probíhalo? Oni přicházeli o půlnoci, kdy už nikdo nebyl v kabinetech a zůstávali tu sami. Vyzvedávali mě, požádali, aby mě vyzvedli nahoru a dávali mi otázky. Přirozeně, tam na ně dobře působil skrze Boží milost a Boží slova, přiváděl je na cestu pravdy. Ve vězení byl příkladem vězňům, jak se mají chovat. Vstával časně ráno, neštítil se žádné práce. Tuto epizoddu starec Gabriel vzpomíná takto: "Všichni na mě hleděli s údivem, když jsem z kytice udělal kříž a začal kázat o lásce, víře, o Ježíši Kristu. Brzy se k tomuto Kristu začali všichni modlit. Hlavní zásluha starce Gabriela spočívá v tom, že on mohl uchránit v těch složitých a těžkých časech pravoslavnou víru v Gruzii v nejateističtějších letech, kdy světlo nazývali tmou a tmu světlem. Kdy propagovali zlo a pravoslaví nazývali lživým náboženstvím. Kdy kriminálníci ohněm i mečem bojovali proti pravé víře. Zejména tehdy starec Gabriel sloužil Pánu našemu Vševládci. A to ne tajně. I 1 epizoda z jeho života stačí pro potvrzení toho, že on byl nebojácným, odevzdaným věrným přítelem dobrého pastýře - nejsladšího Pána našeho Ježíše Krista. . . Starec Gabriel předpověděl, že metropolita Eliáš II. se stane patriarchou celé Gruzie (L: a je patriarchou dodnes 13.4.2021).
Public domain
Svätý Malachiáš(prorok)
Martina Bohumila Luterova

Vy sa asi nikdy nespamätate zo svojích heréz a blud. Sa len neustále rúhate proti pravej RKC,pravde a tým pádom aj Svätému Bohu a nemáte skutočnú katolícku vieru.
Ste oblbnutá satanským bolševizmom a komunizmom. Panna Mária žiadala zasvätiť Rusko bolo to hlavne v zjavení Fatima lebo Rusko je bezbožné a ničota ide od nich a doteraz sa nestalo. Preto to tak aj vyzerá.
S …More
Martina Bohumila Luterova

Vy sa asi nikdy nespamätate zo svojích heréz a blud. Sa len neustále rúhate proti pravej RKC,pravde a tým pádom aj Svätému Bohu a nemáte skutočnú katolícku vieru.
Ste oblbnutá satanským bolševizmom a komunizmom. Panna Mária žiadala zasvätiť Rusko bolo to hlavne v zjavení Fatima lebo Rusko je bezbožné a ničota ide od nich a doteraz sa nestalo. Preto to tak aj vyzerá.
S vami to vyzerá veľmi zle.
Svätý Malachiáš(prorok)
Doteraz krútim hlavou ako môžte vyzdvihovať a šíriť,že Lenin bol vynikajúci a pomaly ho dáte ako za svätca. Bol satanov služobník aj váš nekonečné "skvelý" Luther. Putin je ďalší falošní žid,ktorý slúži diablovi.
apredsasatoci
Rob všetko naopak ako Henta a si v nebi!