Stylita
7551

Boží slovo na den 22.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci.“
Mt 7,15-20
U.S.C.A.E.
Hanka Kraská
Predpovede Pátra Pia o dôsledkoch potratov: Taliani už vedia, či hovoril pravdu - Christianitas
Svätec Páter Pio svedčí o tom, že potrat, ktorý sa dnes stáva podľa „expertov“ z Európskej únie naším „právom“, nie je iba vraždou. Páter hovorí doslova o samovražde. A to, čo predpovedal, sa už v Taliansku stáva skutočnosťou.
Zdroj: internet
Všetko sa to začalo v roku 1905, teda dávno predtým, ako sa …More
Predpovede Pátra Pia o dôsledkoch potratov: Taliani už vedia, či hovoril pravdu - Christianitas

Svätec Páter Pio svedčí o tom, že potrat, ktorý sa dnes stáva podľa „expertov“ z Európskej únie naším „právom“, nie je iba vraždou. Páter hovorí doslova o samovražde. A to, čo predpovedal, sa už v Taliansku stáva skutočnosťou.
Zdroj: internet
Všetko sa to začalo v roku 1905, teda dávno predtým, ako sa Páter Pio preslávil po celom svete svojimi stigmami a nadprirodzenými darmi. Seminarista brat Pio vtedy býval v skromnom kláštore Sant´Elia a Pianisi na juhu Talianska. A práve tu došlo k pozoruhodnej udalosti, o ktorej sa dozvedáme z vlastnoručného zápisu brata Pia zaslaného jeho duchovnému radcovi otcovi Agostinovi. V zmienenom texte, ktorý sa o viac ako sedemdesiat rokov neskôr stal súčasťou dokumentácie v kanonizačnom procese, stojí:
Pred niekoľkými dňami som mal neobyčajný zážitok. Okolo jedenástej hodiny večer som bol s bratom Anastáziom na chóre. Náhle som zistil, že sa v rovnaký čas nachádzam u veľmi bohatej rodiny. Pán domu práve umieral, keď sa mala narodiť jeho dcéra. Potom sa mi ukázala Najsvätejšia Matka, obrátila sa ku mne a hovorila: „Zverujem toto nenarodené dieťa do tvojej ochrany. Aj keď teraz nemá žiadny tvar, stane sa vzácnym drahokamom. Vybrusuj a lešti ho. Urob z nej, podľa svojich síl, briliant, pretože jedného dňa sa ním budem chcieť ozdobiť.“
Odpovedal som: „Ale ako sa to môže stať? Som len úbohý seminarista a nie som si istý ani tým, či sa vôbec stanem kňazom. A pokiaľ áno, ako sa o to dievča budem môcť starať, keď budem tak ďaleko?
Najsvätejšia Matka ma napomenula: „Nepochybuj o mne. Príde za tebou, ale skôr ju sám stretneš v Bazilike sv. Petra v Ríme.“
Potom som sa ocitol opäť na chóre.“

Panna Mária a jej slová o potrate
Nie je to len svedectvo o nadprirodzenom dare bilokácie Pátra Pia, zaznievajú tu tiež mimoriadne dôležité slová Panny Márie: „Zverujem toto nenarodené dieťa do tvojej starostlivosti a ochrany.“ Nazýva nenarodené dievča dieťaťom, a nie „zhlukom buniek“, ako radi argumentujú zástancovia potratov. To dieťa sa volalo Giovanna Rizzianiová. Je skoro zbytočné podotýkať, že sa všetko stalo tak, ako Panna Mária predpovedala.
To dieťa mohlo byť hoci aj pápežom
Alebo iný príbeh. Možno je to len legenda, a možno nie – ale traduje sa, že Páter Pio raz povedal žene, ktorá prišla do jeho spovednice: „Zatvorte oči a povedzte mi, čo vidíte.“ Žena poslúchla, zavrela oči a povedala: „Vidím obrovské námestie s množstvom ľudí. Medzi ľuďmi vidím slávnostný sprievod. Veľa kňazov, biskupov a kardinálov, všetci predchádzajú pápežovi, ktorý nastupuje na trón. Áno, vidím pápeža na veľkom tróne a veľký dav oslavujúci toho pápeža, veľmi pekné… Ale čo to všetko znamená?“
Páter Pio odpovedal: „Dieťa, ktoré si zabila vo svojom lone potratom, z vôle Božej, by malo byť tým pápežom.“
Zdroj: internet
Najhorší deň pre ľudstvo
Samotný Páter Pio veril, že potrat nie je iba vraždou. Ale samovraždou. Otec Pellegrino Funicelli, ktorý dlhé roky asistoval Pátrovi Piovi, spomína na jedno stretnutie, kedy svätec odmietol dať rozhrešenie žene, ktorá dobrovoľne podstúpila potrat.
Prečo ste boli taký krutý voči tejto úbohej žene?“ pýtal sa prekvapený otec Funicelli. A Páter Pio vážne povedal: „Deň, keď ľudia stratia zdesenie z potratu, bude tým najhorším dňom pre ľudstvo. Potrat nie je iba vraždou, ale je to aj samovražda. Nemali by sme mať odvahu prejavovať našu vieru pred tými, ktorí spáchali dva zločiny v rámci jedného skutku?“
Otca Funicelliho tieto jeho slová veľmi prekvapili a spýtal sa Pia ešte raz na to, čo myslí tým, že potrat má byť aj samovraždou.
Samovraždu ľudského pokolenia pochopia tí, ktorí uvidia zem obývanú starcami a bez detí: spálenú ako púšť,“ odpovedal stigmatizovaný svätec.
Dôsledky potratov
O tomto príbehu informoval aj Edward Pentin z portálu National Catholic Registers s tým, že demografické dôsledky rozšírených potratov, ktoré Páter Pio predpovedal, sa už v jeho rodnej krajine prejavujú. Taliansko má totiž mieru plodnosti o 33 % nižšiu, než je potrebné na zachovanie populácie. V dôsledku toho stredný vek stále rastie a, žiaľ, platí to nielen v Taliansku, ale aj v celom západnom svete, kde už vo väčšine krajín úmrtia prevyšujú narodenia. Európska populácia starne, niektorí sociológovia dokonca hovoria, že vymiera a bude to pokračovať. Dôvodom je nízka miera pôrodnosti, zvyšujúci sa vek prvorodičiek a čoraz menej detí rodiacich sa v usporiadanej rodine.
A v kontexte týchto smutných správ prichádzajú „odborníci“ z Bruselu s nariadeniami, o ktorých sme vás informovali aj v tomto článku. Rezolúcia Európskeho parlamentu vyzvala USA a európske krajiny, aby „nezhoršovali práva žien v súvislosti s interrupciou a zaručili k nej bezpečný prístup“. Umelý potrat definovali ako „právo“ a schválili ho 364 hlasmi.
Zdroj:
National Catholic Registers, Lifesitenews,
kniha Páter Pio – sám sebe záhadouSv. Páter Pio - Sám sebe záhadou - Christianashop.sk
Padre Pio a nenarodené deti. Aj ľudský plod, ktorý „nemá tvar“, je osobou! - Christianitas
***
Portál Christianitas.sk ďalej odporúča:
Otec Marian Kuffa, farár zo Žakoviec a veľký bojovník za život nenarodených detí, napísal predslov ku knihe poľskej novinárky Doroty Łosiewiczovej Život je zázrak, zachytávajúcej desať povzbudivých príbehov zo života ľudí 21. storočia.
Knihu si možno objednať na adrese: Život je zázrak s príhovorom otca Kuffu - Christianashop.sk
***
Dariusz Žuk-Olszewski prináša vo svojej knihe Licencia na zabíjanie odhalenie, ako a kde v histórii vznikla myšlienka umelých potratov, prečo bola v jednotlivých krajinách tak prudko podporovaná a kto boli protagonistky tejto ideológie.
Dozvieme sa, že podpora umelých potratov vôbec nie je šírením myšlienky tzv. „slobodnej voľby“. V skutočnosti ide o manipuláciu s jednotlivcami s jediným záujmom, a tým je finančný prospech.
Knihu si možno objednať na adrese: Licencia na zabíjanie krátke dejiny legálnych potratov od Lenina až po súčasnosť - Christianashop.sk
Stylita
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
Jan 1,1-3
Pantokrator (řecky Παντοκράτωρ, cirkevnoslovensky Всєдєржитєлъ)
„vládce všeho“, „všemohoucí“
„ό ώ ν“
Jsem, který jsem
Kristus je, jak píše svatý apoštol Pavel, „obraz neviditelného Boha, prvorozený ze všeho stvoření, neboť v něm bylo …More
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
Jan 1,1-3

Pantokrator (řecky Παντοκράτωρ, cirkevnoslovensky Всєдєржитєлъ)
„vládce všeho“, „všemohoucí“

„ό ώ ν“
Jsem, který jsem

Kristus je, jak píše svatý apoštol Pavel, „obraz neviditelného Boha, prvorozený ze všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno vše na nebi a na zemi, viditelné i neviditelné... Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je před vším a všechno v něm spočívá.“ (Kol 1,5-17) Tento text svatého Pavla, který posloužil obráncům svatých ikon jako hlavní argument v boji proti jejich odpůrcům v období ikonoborectví, je jakoby odkazem ikony Pantokratora, poukazující na epifánii (zjevení) nadsmyslového Boha, který přijal tvář podobnou naší. Od Něho plně závisí vše, co existuje jak ve světě pozemském, tak i nebeském, neboť jak píše svatý apoštol a evangelista Jan „vše povstalo skrze něho a bez něho nepovstalo nic...“ (Jn 1,3) Tedy Kristus je stvořitelem světa spolu s Otcem a Svatým Duchem a toto pojetí stvoření je také původem řeckého pojmenování Παντοκράτωρ, církevně-slovensky Всєдєржитєлъ – Vševládce. Avšak ikona Pantokratora nám nezobrazuje Boha jen jako přísného Vševládce a Soudce, ale odkrývá nám i další rozměr Boha, jeho milosrdenství. A tak v zobrazeních Pantokratora se odrážejí oba tyto rozměry, kde se v jednotlivých obdobích kladl důraz více na jeden či na druhý z nich.

Co se týče oděvu Krista Pantokratora jeho svrchní oděv je nazván himation a spodní chiton. Himation je vrchní plášť Krista modré barvy, spodní oděv chiton (tunika) je červené, někdy tmavě červené barvy. Spojení těchto dvou oděvů modrého a červeného je symbolem sjednocení dvou přirozeností Krista, jak Božské, tak lidské. Červená barva v Byzanci byla symbolem božskosti a modrá lidskosti. Pravé rameno chitonu je u Krista zdobeno tvz. clavem, což je vlastně našitý svislý pruh látky zlatavé barvy, který byl symbolem vzájemné odlišnosti římských panovníků. V ikonografii Krista je clavus – symbolem čistoty a dokonalosti lidské přirozenosti Krista a také znakem Mesiášského poslání Spasitele. S takovým našitým pruhem látky se však nesetkáváme pouze v ikonografii Krista, ale také u apoštolů, kde je clavus symbolem jejich ohlašování Božího slova.

Kniha, kterou Kristus Pantokrator drží v levé ruce, jak již bylo výše uvedeno, může být zobrazena jak v podobě svitku, tak v podobě kodexu, tzn. j. knihy svázaných dopisů, ať už otevřené, nebo zavřené. Samotná kniha však není pouhým poukázáním na Radostnou zvěst Evangelia a učení Krista na zemi, ale ikonografický smysl zobrazené knihy je podstatně širší a obsahuje více významů. Kniha v ruce Krista je Knihou Života, ve které jsou zapsána jména spasených; je také knihou, o které se zmiňuje ve svém Zjevení svatý apoštol a evangelista Jan, knihou zapečetěnou sedmi pečetěmi, jak o tom svědčí jak Nový, tak Starý zákon. (srov. Ex 32,32-33; Zjv 5,1-8) A konečně je kniha i symbolem samotného Evangelia, s nově zákonnými citáty z Písma svatého.

Uspořádání prstů žehnající pravice Krista není náhodné, ale má svoji symboliku a význam. Prsty vytvářejí monogram Ježíše Krista - IC XC ; církevně-slovansky Іисусь Христос, řecký Ιησούς Χριστός – Ježíš Kristus. Natažený ukazováček naznačuje písmeno I, třetí prst (prostředník) svým mírným ohybem vytváří písmeno C, palec překřížený se čtvrtým prstem (prstenníkem) vytváří X a poslední pátý (malíček) tvoří svým ohybem C. Tento monogram Ježíše Krista se na jeho ikonách nachází buď v horní části v rozích, nebo po stranách hlavy Spasitele.

zdroj: Ikona Kristus Pantokrator | IKONY, o.z.
překlad ze slovenštiny
U.S.C.A.E.
ono je to tak že LOGOS je fakticky nepreložiteľný pojem ešte aj do jazyka v ktorom sa nedá písať plocho čiže latinčiny iba pri pojme LOGOS má tá sekvencia plný zmysel lebo LOGOS neznamená Slovo ale zosobnený poriadok a to som ešte ďaleko od významu pojmu
Martina Bohumila Lutherová
Může nést špatné ovoce strom, který se neodkloňuje
od Slova Božího?
Stylita
Z denní liturgie
12. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Velekněz Chilkijáh řekl sekretáři Šafanovi: „Nalezl jsem v Hospodinově domě knihu Zákona.“ Chilkijáh dal knihu Šafanovi a ten ji přečetl. Sekretář Šafan přišel ke králi, a když mu podával zprávy, řekl: „Tvoji služebníci sebrali peníze, které se nalezly v chrámě, a odevzdali je mistrům dělníků, pověřených …More
Z denní liturgie
12. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Velekněz Chilkijáh řekl sekretáři Šafanovi: „Nalezl jsem v Hospodinově domě knihu Zákona.“ Chilkijáh dal knihu Šafanovi a ten ji přečetl. Sekretář Šafan přišel ke králi, a když mu podával zprávy, řekl: „Tvoji služebníci sebrali peníze, které se nalezly v chrámě, a odevzdali je mistrům dělníků, pověřených prací v Hospodinově domě.“ Přitom oznámil Šafan králi: „Kněz Chilkijáh mi odevzdal nějakou knihu“ – a Šafan ji četl před králem. Když král slyšel slova Zákona, roztrhl si šat a poručil knězi Chilkijáhovi, Achikamovi, synu Šafanovu, Achborovi, synu Micheášovu, sekretáři Šafanovi a Ašajáhovi, královskému ministru: „Jděte se zeptat Hospodina na to, co říká tato kniha, která byla právě nalezena, o mně, o lidu, o celém Judovi, neboť velký musí být Hospodinův hněv, který vzplál proti nám, poněvadž naši otcové neposlouchali slova této knihy a nejednali podle toho všeho, co je v ní psáno.“ Král obeslal všechny přední muže Judy z Jeruzaléma a shromáždil je k sobě. Král vystoupil do Hospodinova domu a s ním všichni judští muži a všichni obyvatelé Jeruzaléma, kněží, proroci, všechen lid od malého k velkému. Dal číst posluchačům všechna slova smlouvy nalezené v Hospodinově domě. Král stál na vyvýšeném místě a sjednal před Hospodinem smlouvu, že budou jednat podle Hospodina, zachovávat jeho příkazy, výstrahy a nařízení celým srdcem a celou duší, že budou uplatňovat slova této smlouvy, napsaná v této knize. Všechen lid se ke smlouvě přidal.
2Kral 22,8-13;23,1-3

Žalm:
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů.

Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů,
a budu ji věrně zachovávat.

Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon
a chráním ho celým svým srdcem.

Voď mě po stezce svých předpisů,
neboť v ní mám zalíbení.

Nakloň mé srdce k svým přikázáním,
nikoli však k nespravedlivému zisku.

Odvrať mé oči, ať nevidí marnost,
dej mi život na své cestě!

Hle, toužím po tvých nařízeních,
dej mi život pro svou spravedlnost!
Zl 119

Evangelium:
Mt 7,15-20
Martina Bohumila Lutherová
Odvrať mé oči, ať nevidí marnost,
dej mi život na své cestě!