Clicks14
vi.news

Đức Hồng Y Francis: Tính đồng nghị là phương tiện để "thay đổi Giáo hội"

Hồng y Newark Joseph Tobin tin rằng cuộc bầu cử Francis đã mở ra cho phần còn lại của thế giới "cơ sở thần học phong phú" của Giáo hội Mỹ Latinh.

"Động lực thần học" duy nhất đến từ Mỹ Latinh được gọi là Thần học Giải phóng, sự khởi đầu của chủ nghĩa Mác đã nhanh chóng biến mất sau khi Liên Xô tan rã. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Francis, vì lý do nghề nghiệp, vẫn chọn Bảo thủ và không muốn dính dáng đến Thần học Giải phóng.

Tobin thừa nhận tại một hội thảo trên web ngày 4 tháng 5 rằng “nhiều người” nhận thấy sự thay đổi do Francis tạo ra là “không thoải mái”. Theo NcrOnline.org, ông xác định trọng tâm của Francis vào tính đồng nghị là phương tiện mà ông hy vọng sẽ mở ra trọng tâm mới này.

Tobin giải thích đây là “mô hình của Giáo hội”, rằng “sẽ đòi hỏi những thay đổi về cách chúng ta làm và là Giáo hội.” Tuy nhiên, "những thay đổi tính đồng nghị" đã được thực hiện trong nhiều năm thực sự dẫn đến "những thay đổi" - theo nghĩa "sụp đổ".

Ít nhất, Tobin thừa nhận rằng tính đồng nghị là một trong những “từ thông dụng” của Francis. Theo ông, những người bị “đe dọa” bởi “quy trình tính đồng nghị” là những người có khả năng nắm bắt tốt nhất về “tất cả các quy tắc” - một bằng chứng là những người theo chủ nghĩa tự do không tuân theo bất kỳ luật lệ hoặc đạo đức nào khi thúc đẩy hệ tư tưởng của họ.

#newsLifzxppncl