03:15
johnfrax
1418
Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie. Medžugorie a Cirkev Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…More
Posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja.Medžugorie.

Medžugorie a Cirkev

Aké je stanovisko Katolíckej cirkvi k udalostiam v Medžugorí?medjugorje.sk/…/465-medugorie-a…
ľubica
24. júna 1986. Gospa dala každému prítomnému v Medžugorí "osobitné požehnanie". Každý pútnik môže ho odovzdať ostatným, a tí ďalší a tak ďalej. Ide o kladenie svoje ruky na hlavu alebo dať krížik na čelo - v myšlienkach ho predať takto:. "Dávam vám osobitné požehnanie Panny Márie Kráľovnej Pokoja Medžugoria, a vy ho odovzdajte ostatným." Tu sa dostanete do démonskej ezoteriky, ktorá vám …More
24. júna 1986. Gospa dala každému prítomnému v Medžugorí "osobitné požehnanie". Každý pútnik môže ho odovzdať ostatným, a tí ďalší a tak ďalej. Ide o kladenie svoje ruky na hlavu alebo dať krížik na čelo - v myšlienkach ho predať takto:. "Dávam vám osobitné požehnanie Panny Márie Kráľovnej Pokoja Medžugoria, a vy ho odovzdajte ostatným." Tu sa dostanete do démonskej ezoteriky, ktorá vám údajne poskytne - energetickú transformáciu, vnútorné hojenie a fyzické hojenie.

Toto bol úvod zjavení a čo sa dialo ďalej každý vie. Cirkev zakázala púte! V čase pevnej Cirkvi by Medžugorie zhaslo ako zápalka, ale v čase démonizmu a ezoteriky v Cirkvi, sa rozmáhajú takéto zjavenia, ktoré majú popularitu, tečúce peniaze, lož.

Katolík a zjavenia

Ak by katolík zavrhol aj zjavenia ktoré sú uznané Cirkvou, nedopúšťa sa žiadneho hriechu. Je iba JEDNO hlavné a smerodajné zjavenie a to - ZJAVENIE BOHA NA ZEMI - Ježiša Krista! Toto je prvé a posledné právoplatné zjavenie! Na tomto zjavení stojí a padá viera katolícka, na tomto zjavení stojí Cirkev.

A toto je ten paradox. Katolíci dnes neveria v toto jediné právoplatné zjavenie, ktoré bolo uzatvorené dopísaním poslednej litery Písma Svätého. Katolíci veria proti tomuto zjaveniu, že je možná spása u ateistov, u protestantov, u iných náboženstiev. Preto im nevadí zjavenie v Medžugorí, dokonca ho oslavujú, lebo keďže neveria Zjaveniu Pána, toto falošné charizmatické zjavenie im dáva falošnú vieru.

Zjavenia ktoré sa udialo po jedinom platnom zjavení Krista Pána na svet, boli naprávaním Cirkvi ktorá blúdila, alebo odpadávala od viery. Zjavenie v Medžugorí však robí úplný opak - vieru ničí, vieru kazí, robí z ľudí ezoterikov, ktorí ani len netušia že sú v moci diabla. Ezoterika je veľmi príťažlivá viera, je to viera pokoja, lásky, svetla, krásy, harmónie, s mnohými sprievodnými zázrakmi a divmi. Je to časť viery new age, v ktorej má vládnuť diabol a jeho prapodivné zázraky.

Naša viera katolícka je ďaleko za týmito vecami, je daná od Krista Pána, cez apoštolov, cez balík, ktorý buď prijmeme alebo zavrhneme - ako celok. Ak totiž niekto neverí v jednu dogmu, alebo si ju vysvetľuje inak ako ju vykladá Cirkev - stratil celý balík, stratil celú vieru.

NOM sektor sa prepadáva do ezoteriky - nie však úplne celý. Aj tam sú ľudia úprimne hľadajúci a poznám mnohých ktorí sa hrozia fenoménu Medžugorie. O čo je však horšia vizitka pre takých, ktorí sa hrdia slovom - tradičný katolík a v oblasti Medžugoria sú nejasní, rozpoltení, nevedia kam si sadnúť.

Tradičný katolík je v prvom rade katolík, ktorý sa drží pevne katolícke viery všetkých vekov. Musí ju ovládať, musí ovládať Písmo Sväté a učenie Cirkvi.

Nie je tradičný katolík ten, ktorý chodí na tradičné omše, pritom nič neštuduje a o viere nič nevie. Tradičná viera navádza katolíka aby študoval tradičnú vieru a Boh aj ľudí k tejto viere skutočne privádza. Ale nie všetkých - tých lenivých, ktorí nie sú ochotní študovať svoje vlastné základy, ale radšej sa kochajú ezoterickými zjavenia moderného veku - takí zostávajú aj naďalej v blude a ani len netušia, aké nebezpečenstvo na nich číha - večná smrť s tým, ktorého obdivoval...

Ale nič skryté nebude skryté naveky - prichádza čas odhalenia....
Medžugorje - pre TAKZVANÝCH tradičných katolíkov. Vieroučný výklad tohto diabolského fenoménu...