Zriedkavý obraz: Hlavný oltár svätého Petra bez hrôzostrašnej platformy

Tento obrázok vľavo ukazuje oltár Konfederácie a hrobku sv. Petra vo Vatikánskej Bazilike svätého Petra bez ohavnej platformy, ktorá zvyčajne zakrýva časť hrobky. Počas Druhého vatikánskeho koncilu …
Strážce
Lanškrounská poselství, to se povedlo! 😍
Barbarin
Hoki-Hooki, neřeš, co Joske píše. Nestačí ti na to chatrné zbytky šedé hmoty mozku. Jenom ukazuješ, jak jsi mimo. Škoda, že už nemáš vůli k tomu, abys přestal lhát. Hubíš sám sebe.
Barbarin
Hoki-hoki, je nejvyšší čas poukázat na nesplněná "Lanškrounská poselství", kterými nás poměrně často zásobuješ. Notoričtí lháři, jako jsi ty, mají méně šedé hmoty mozku. Tady nejde o nevinnou neřest, ale o smrtelný hřích, díky kterému skončíš v ohnivém jezeře. Oznámil jsem ti již mnohokrát, nebudeš mít výmluvu.

Jecminek 24.6.2013
Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, …More
Hoki-hoki, je nejvyšší čas poukázat na nesplněná "Lanškrounská poselství", kterými nás poměrně často zásobuješ. Notoričtí lháři, jako jsi ty, mají méně šedé hmoty mozku. Tady nejde o nevinnou neřest, ale o smrtelný hřích, díky kterému skončíš v ohnivém jezeře. Oznámil jsem ti již mnohokrát, nebudeš mít výmluvu.

Jecminek 24.6.2013
Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Kallistratos
Joske velmi obratně na komentářích níže ukázal co není křesťanství. V zásadě je možné za tu představu jakési gnose a esejske synkreze poděkovat. Takto krkolomně a strachomorsky skutečně ne.😀
Kallistratos
Ten Barbarin nahoře se svými dvěma komentáři jen podtrhl co bylo řečeno a snad zbývá ještě Segal a je výmalba hotova. 😊 Takto skutečně ne.... 😉
Joske
Tělesný člověk nechápe duchovní věci. Snaží se napodobovat, kde co slyšel, viděl nebo četl. Nemůže tedy ani pochopit, že v Ráji je strom vědění dobrého a zlého. Nikoliv pouze vědění dobrého. Kdyby nebylo zlé, jak by se dalo dobré chápat jako dobré? A obráceně, kdyby nebylo dobré, jak by se zlé dalo chápat jako zlé? Vidíme, že se jedno bez druhého neobejde. Bůh tak zařídil svět, že dole je peklo …More
Tělesný člověk nechápe duchovní věci. Snaží se napodobovat, kde co slyšel, viděl nebo četl. Nemůže tedy ani pochopit, že v Ráji je strom vědění dobrého a zlého. Nikoliv pouze vědění dobrého. Kdyby nebylo zlé, jak by se dalo dobré chápat jako dobré? A obráceně, kdyby nebylo dobré, jak by se zlé dalo chápat jako zlé? Vidíme, že se jedno bez druhého neobejde. Bůh tak zařídil svět, že dole je peklo a nahoře nebe. Že je den a noc, dítě Boží a dítě Ďábla.
Bůh umí všechno zlé obrátit k dobrému. Proto vydal učedníky Ježíše do rukou Satana. Probuzený ze smrti vidí rozdíl mezi Satanovou matricí a Církví Ježíše Krista, nevnímá však tento rozdíl jako protiklad. První slouží druhému. Pronásledování, které slíbil Ježíš učedníkům, je Církvi prospěšné.
Chaos mysli prozrazuje tělesného člověka. Dovoluje si posuzovat Boží věci, které jsou mimo jeho chápání. Ne, není to směšné, ale žalostné. Zvláště když se jedná o člověka, který pohrdl Božím voláním.
Joske
Pokud není člověk povolán Kristem k věčnému životu, není ani schopen rozlišit Satanovu matrici od Církve Ježíše Krista. Je vězněm, který byl žalářníkem oslepen. Nemůže ani chápat, proč Bůh vydal Satanovi učedníky svého Syna, aby je tříbil, jako pšenici. Všechno jeho posuzování svědčí o duchovní slepotě.
9Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh …More
Pokud není člověk povolán Kristem k věčnému životu, není ani schopen rozlišit Satanovu matrici od Církve Ježíše Krista. Je vězněm, který byl žalářníkem oslepen. Nemůže ani chápat, proč Bůh vydal Satanovi učedníky svého Syna, aby je tříbil, jako pšenici. Všechno jeho posuzování svědčí o duchovní slepotě.
9Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘ 10Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny. 11Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží. 12A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. 13O tom také mluvíme — ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch svatý; duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. 14Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. 15Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. 16Neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu. 1Kor 2:9-16
Theodorá-Máriá
Je to strašné jak satan pronásleduje Boží služebníky.
Joske, jdu se za tebe pomodlit desátek, abys vydržel
ten nápor, služebníka zla ,který je ti v patách. 😇
Kallistratos
Bipolarita je vždy nešťastná a nebo hledání antagonismů, zbytečných hrotů.... Nepotřebuji zlo, abych musel milovat dobro.... Miluji pro samou existenci DOBRA a SVĚTLA.
Tomu se musíme učit....
Mnohdy lidé trousí vlastně jen fragmenty vlastních zmatků, logických úsudků a domněnek, skládají své koncepce, ale pokud nemají Lásku, pak mají jen slova a slova.... Kvalita neroste... je to jen jako svetr, …More
Bipolarita je vždy nešťastná a nebo hledání antagonismů, zbytečných hrotů.... Nepotřebuji zlo, abych musel milovat dobro.... Miluji pro samou existenci DOBRA a SVĚTLA.
Tomu se musíme učit....
Mnohdy lidé trousí vlastně jen fragmenty vlastních zmatků, logických úsudků a domněnek, skládají své koncepce, ale pokud nemají Lásku, pak mají jen slova a slova.... Kvalita neroste... je to jen jako svetr, stále se plete a plete a rukáv nikde a šála je dlouhá :) I Joske, který v poslední větě zmiňuje Satanovu matrici a Kristovu Církev.... Je to opět klasická koncepce protikladů a je vidět nemoudrost a zmatek, který je vystavěn na strachu a omezenosti v uvažování světského člověka, který se snaží s bagáží prolézt uchem jehly.... Nejde to, bagáž odložit nechce a špínu bere jako odrazový můstek k Bohu.... Tak to nefunguje. Attritio je vždy méně než contritio. Dnes už podruhé toto zmiňuji... Jedině Láska je klíčem, ta otvírá vyšší level. Ďábel nemůže NIKDY milovat. Člověk ano, proto má naději na spásu.... A jak říká MAX K. Oprašme pojmy - Láska, pravda, dobro - a hledejme jejich pravý smysl. 😊
Joske
Náš vztah k Bohu není založen na hrobech. Stojí na Skále, kterou je živý Bůh. Kdo jí Kristovo Tělo a pije Kristovu krev, přichází ke stromu věčného života, aby se sytil jeho plody.
Probuďte se a naučte se rozlišit, co je Satanova matrice a co Kristova Církev.