Clicks2.1K

4.3.2021 sypali nad Brnem Covid z Boeingu

4.3.2021 ráno odstartoval z letiště v Lipsku nákladní Boeing 757 registrovaný kurýrní společností DHL ve Velké Británii s registrační insignií G-BMRJ.

Přiletěl nad Brno v obrovské výšce 11 278 metrů ze severozápadu a začal kroužit nad jižní částí Brna, zahájil v této obrovsky vysoké letové hladině kroužení okolo letiště v Tuřanech, jenže nejednalo se o vyčkávací kroužení před přistáním, stroj totiž vůbec neusiloval o přistání. Navíc, vyčkávací kroužení nikdy neprobíhá v tak obrovské letové hladině, protože to je nesmysl, stroj je totiž moc vysoko na zahájení přistávací fáze. Ne, stroj vůbec o přistání v Tuřanech neusiloval.

Ve výšce přes 11 km kroužil nákladní Boeing 757 nad Brnem a potom se vrátil do Lipska
Boeing ve stálé letové hladině 11 278 metrů obkreslil nad jižním okrajem Brna 4 elipsy, tedy obletové dráhy, NEPŘISTÁL a potom se vrátil zpátky do Lipska v Německu.
A potom v českém tisku čtete, že ČR je na vrcholu světového žebříčku nových případů covidu, a že v Brně je už polovina všech nakažených diagnostikována s britskou mutací. Shoda náhod? Nevíme v redakci, co se přesně stalo a co to má znamenat. Pouze přinášíme informace o tom, jaké podivnosti se dějí ve vzdušném prostoru ČR v době covidové hysterie. Je na vás, jaké závěry si z toho odvodíte. Normální to rozhodně není.
Pamatujte na to, že koronavirus byl detekován i u indiánů v Amazonii [wsj.com/…g-an-ancient-tribe-11601222400 ], kteří žijí izolovaně a s nikým se nestýkají. A otázka, jak se tam virus dostal, má možná velmi jednoduchou a prozaickou odpověď s ohledem na tyto nové informace o nákladních letadlech, které zdánlivě bezcílně létají v obrovské výšce nad velkými městy a poté se vrací tam, odkud vylétly. Pamatujte si, že na Aeronetu čtete realitu v předstihu, protože rozdíl mezi konspirací a realitou je zhruba půl roku. Více na: aeronet.cz/…e-pote-vratil-znovu-do-lipska/

Proč je česká armáda vůči cizím letadlům ZCELA nečinná? Je zaprodaná?
L: Pokud je tomu tak, pak nám zbývá modlitba víry v zázraky, která i hory přenáší (viz 21 km dlouhá a jako dálnice široká Čertova brázda na Sázavě dodnes), ve spojení s tvrdým postem, který i ďábly zahání a donutí i je vyorat dobrou brázdu místo obvyklého vraždění, jak dosvědčili naši předkové sv. Ivan a sv. Prokop Sázavský. Viz video Věřím, že sv. Prokop oral ďáblem. Viz Evangelium sv. Marka 16. kapitola. Verše: 14 Konečně se zjevil (Ježíš) samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.
15 A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
19 Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
20 Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
Public domain
Joske
Nepodléhejte strachu. Odevzdejte své životy Ježíši Kristu. Nikoliv pouze ústy nebo v mysli, ale reálně a absolutně. Stanete-li se údem Kristova těla, nemůže vám žádný had, ani vakcína s jedem ublížit.
budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Mk 16:18
Žijte v Kristu a uzdravujte své bližní.