Anja39
2292
biniobill
@.NOE.
To jest twój punkt widzenia i niekoniecznie jest tak jak sobie to wymyśliłeś. Po prostu twój mózg płata ci figle i wydaje ci się, że to co wygenerował jest realne a tak naprawdę rzeczywistość jest zgoła inna.
biniobill
@.NOE.
Na coś się przydałeś. Przynajmniej przypomniałeś bardzo ciekawe nauczanie bpa Rysia.