O Kościele – zestawienia niepospolite a jednak wybornie katolickie. Bezpieczne!

…καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν.

…et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.

„…i na tej Skale zbuduję Kościół mój
(Mt 16, 18)

Zaimek dzierżawczy: mój. Kościół mój. Tak mówi Chrystus Pan. Kościół jest Chrystusowy. Jest Jego – Chrystusa! – nie nasz.

Kościół nie jest własnością osoby świeckiej.
Kościół nie jest własnością osoby konsekrowanej.
Kościół nie jest własnością osoby księdza.
Kościół nie jest własnością osoby biskupa.
Kościół nie jest własnością osoby papieża.
Kościół jest własnością naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Św. Paweł, Chrystusowy katolicki Apostoł, pisze: „Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy” (1 Kor 2, 16). Zamysł Chrystusowy – sensum Christi! Podstawowa sprawa: poznać i wypełnić zamysł Chrystusowy!

Jezus Chrystus ma zamysł wobec swojego Kościoła. Ten Chrystusowy zamysł wobec Kościoła mamy poznawać i cierpliwie realizować.

Niedorzeczne i szkodliwe byłoby, gdyby osoba świecka miała i realizowała swój zamysł wobec Kościoła.
Niedorzeczne i szkodliwe byłoby, gdyby osoba konsekrowana miała i realizowała swój zamysł wobec Kościoła.
Niedorzeczne i szkodliwe byłoby, gdyby ksiądz miał i realizował swój zamysł wobec Kościoła.
Niedorzeczne szkodliwe byłoby, gdyby biskup miał i realizował swój zamysł wobec Kościoła.
Niedorzeczne i szkodliwe byłoby, gdyby papież miał i realizował swój zamysł wobec Kościoła.

(...)

To jest wpis dla katolików, którzy w czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, nie zatracili używalności rozumu.
.
całość artykułu TUTAJ sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/o-kosciele-zest…
.