02:00
Robert Winnicki: kuriozum jest sprawa ciągania posłów Konfederacji za maseczki!More
Robert Winnicki: kuriozum jest sprawa ciągania posłów Konfederacji za maseczki!
POLSKA ZNÓW POD OKUPACJĄ
Jak sens dyskutowani z chazaro -masońskim okupantem z Knesejmu Polin i jego czarownicami ???