15:34
Leo3340
318.1K
Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011 tv.abu.sk/index.phpMore
Mons. ThLIc. Róbert Bezák, CSsR: Záverečná homília Trnavskej novény 2011

tv.abu.sk/index.php
Jovana
😌
MILOSLAV
TULÁK
Karmel za to nemohla, trpěla žaludeční nevolností.Jinak srdce, to ona měla měkké.Jo, kdepak jí je konec?Nevíš Leo?Já si na ní častokrát vzpomenu.Copak ta na to pozdvižení asi?Ta věděla, kde zalistovat a co vložit.Občas se jí zaseknul blinkající smajlík.Po třetí, to chodívala nejspíš z práce, hup na počítač.Ta nám dávala! 👏 Takových dneska nenajdeš.To je samé pokoj a dobro a nevíš, která bije.No, …More
Karmel za to nemohla, trpěla žaludeční nevolností.Jinak srdce, to ona měla měkké.Jo, kdepak jí je konec?Nevíš Leo?Já si na ní častokrát vzpomenu.Copak ta na to pozdvižení asi?Ta věděla, kde zalistovat a co vložit.Občas se jí zaseknul blinkající smajlík.Po třetí, to chodívala nejspíš z práce, hup na počítač.Ta nám dávala! 👏 Takových dneska nenajdeš.To je samé pokoj a dobro a nevíš, která bije.No, to se ještě nešermovalo ve tmě.Setmělo se.Né na dlouho. 🤫
TULÁK
připouštíš Monku, že k tomu ve Vatikánu mohli mít vážné důvody nezveřejňovat?Nejspíš se provalí samo.Již teď lecos vylézá na povrch.Bezák bude nejspíš "sdílný" člověk.Ale Eliáše ani Jana Křtitele v něm nevidím.
Žito
Monk — 15.7.2012 09:16:45:
Máme být solí a zprostředkovávat evangelium lidem jako vyznavači Krista. Nebýt solí v očích druhých, ale dotvářet "pokrm".

Sůl má také schopnost uchovávat, zachovávat, konzervovat. To měl na mysli Ježíš, máme zachovávat Boží Slovo poživatelné a zdravé. Aby duchovní strava byla k životu věčnému. Solíme, abychom Slovo uchránili před světskými mikroorganismy, aby snad …More
Monk — 15.7.2012 09:16:45:
Máme být solí a zprostředkovávat evangelium lidem jako vyznavači Krista. Nebýt solí v očích druhých, ale dotvářet "pokrm".

Sůl má také schopnost uchovávat, zachovávat, konzervovat. To měl na mysli Ježíš, máme zachovávat Boží Slovo poživatelné a zdravé. Aby duchovní strava byla k životu věčnému. Solíme, abychom Slovo uchránili před světskými mikroorganismy, aby snad nepodlehlo zkáze.
Leo3340
... nehľadám dokument, skutočne mi ide o živého proroka, akým bol napríklad Eliáš, Elizeus ... alebo Ján Krstiteľ ... ide mi o to, aby sme mali niekoho mocného v reči a i čine. Služobníka, ktorý Duchom Svätým bude vyzývať celý národ k pokániu. Tomu pokániu, ktoré na Slovensku chýba ... Boží prorok sa nebál postaviť pred kráľa a dnes by mu pribudli aj médiá ...:-)
pařez
Technická poznámka - problém hypertenze u křesťanů s vysokou sanilitou navrhuji řešit zvýšením podílu chloridu draselného oproti podílu chloridu sodného - viz:
www.zdravi-az.cz/doc/05_56-57_Bez_dr…
TULÁK
tilmu by zkoumali, co že to za podvod 😀
TULÁK
aby tomášohalíkovci a bezákovci nebyli za jedno 😀
Žito
Ale to je omyl, Monku. Nech si své dojmy. Jen jsem chtěl, abys věděl, že stavba na dojmech je chatrná. Ty například vůbec nemáš dojem, že ten, kdo byl uveden do úřadu, se mohl v úřadu projevit jinak, než se projevoval před uvedením. Tento dojem v tvých dojmech absentuje. Tak vidíš.
TULÁK
Username, smířlivější se mi Leo zdá, když píše Pán dal, Pán vzal, ale máš pravdu, že mnoho těch, co čeká na příležitost.Mě to nechává klidnou.Ten vývoj se dal předpokládat a přinese od Pána Boha požehnání.
johnfrax
Čo si myslíte o takomto vyjadrení na prítomnosť kresťanov na festivale Pohoda?
Ja osobne s tým nesúhlasím,naopak,vítam tam každú misionársku aktivitu,správne je hlásať kresťanské hodnoty vhod i nevhod a chrániť život v každom prostredí,vzlášť medzi mládežou.

Táto stránka nemá hlavičku katolíckej Cirkvi,je to akési združenie ktoré je podľa môjho názoru príliš radikálne.
--------------------------…More
Čo si myslíte o takomto vyjadrení na prítomnosť kresťanov na festivale Pohoda?
Ja osobne s tým nesúhlasím,naopak,vítam tam každú misionársku aktivitu,správne je hlásať kresťanské hodnoty vhod i nevhod a chrániť život v každom prostredí,vzlášť medzi mládežou.

Táto stránka nemá hlavičku katolíckej Cirkvi,je to akési združenie ktoré je podľa môjho názoru príliš radikálne.
---------------------------------------------

Kresťania s úmyslom osloviť neveriacich ako aj neznalých v kresťanskej morálke sa snažia oboznámiť týchto ľudí aj na akciách, ktoré sú v rozpore s kresťanskou morálkou a takou akciou je aj festival POHODA.
Aj ked kresťanskí aktivisti “Pro-life” sa snažia ooboznámiť účastníkov festivalu o kresťanskej morálke týkajúcej sa oblasti sexuality – sami sa dostávajú do situácie, kedy podporujú každoročné festivaly a tak sami podliehajú falošnej morálke, o ktorej by mali byť oboznámený, ako aj tým, že pozývaním ľudí na takéto festivaly je hriechom proti dobrým mravom.
Kresťania takto vedome prehliadajú skutočnosť, že na festivale sa šíri okultná hudba, rúhavé texty a neslušná móda v obliekaní …
Účel nesvätí prostriedky
Na dosiahnutie oslovenia – evanjelizácie neznalých – nemôžme schvaľovať samotné festivaly a pozývať ľudí na nich, lebo ani “nová záplata sa neprišíva na starý odev”, ako hovorí Pán Ježiš.
------------
rodinasexualitavztahy.wordpress.com/…/pozor-na-kontro…
Leo3340
vidím, že si nerozumieme ... nemám na mysli proroctvo celého sveta - Cirkvi ... a rozhodne nie aby niečo Bohom dané už menil ... ale aby Božie Slovo zaznievalo Božím poslom tam kde sa ho iní boja vysloviť, alebo kde ho zosmiešňujú ... Či ho vyzerám márne vie len Boh. Ale jedno je isté, každý taký služobník prejde veľkou skúškou odmietnutia, pretože na tom sa zakladá jeho služba.

Bohužiaľ Metod…
More
vidím, že si nerozumieme ... nemám na mysli proroctvo celého sveta - Cirkvi ... a rozhodne nie aby niečo Bohom dané už menil ... ale aby Božie Slovo zaznievalo Božím poslom tam kde sa ho iní boja vysloviť, alebo kde ho zosmiešňujú ... Či ho vyzerám márne vie len Boh. Ale jedno je isté, každý taký služobník prejde veľkou skúškou odmietnutia, pretože na tom sa zakladá jeho služba.

Bohužiaľ Metod už nepovie súčasnému politikovi do očí, napríklad, že Božia cesta vedia tadiaľ a tadiaľ ...
Ale vidím, že už to nemá zmysel ... nemám chuť sa slovíčkariť a doťahovať ...
Pekný večer ...
🤗
Žito
Leo, když ti nestačí papež a potřebuješ někoho se slovenskými kořeny, tak máš KBS. V sile Ducha Svätého sa dokázali postaviť všetkým politikom, médiám a všetkým tým, ktorí zosmiešňujú alebo inak dehonestujú Božie Slovo a uvádzajú duše do omylu. 👍
Leo3340
... ešte podrobnejšie: ... mám na mysli proroka nášho národa nie celej Cirkvi ... Taký čo má tu svoje korene ...
Žito
Takový Boží služebník je přeci v osobě Benedikta 16. To, jak se zdá, mnozí odmítají vidět a přitom si navíc zacpávají uši.
Leo3340
akceptujem Tvoj názor ... no v tomto prípade mám na mysli nášho Božieho služobníka súčasnosti ...
Leo3340
Myslel som tým "potrebným", aby na Slovensku a i v Čechách zaznieval Boží prorocký hlas, aby sme mali takých služobníkov, ktorí ak prehovoria - všetci budeme vedieť: "Prehovoril Boh!" Môj osobný názor je, že toto nám chýba ... chýba nám Božia autorita, ktorá sa bude vedieť v sile Ducha Svätého postaviť všetkým politikom, médiách a všetkým tým, ktorí zosmiešňujú alebo inak dehonestujú Božie Slovo …More
Myslel som tým "potrebným", aby na Slovensku a i v Čechách zaznieval Boží prorocký hlas, aby sme mali takých služobníkov, ktorí ak prehovoria - všetci budeme vedieť: "Prehovoril Boh!" Môj osobný názor je, že toto nám chýba ... chýba nám Božia autorita, ktorá sa bude vedieť v sile Ducha Svätého postaviť všetkým politikom, médiách a všetkým tým, ktorí zosmiešňujú alebo inak dehonestujú Božie Slovo a uvádzajú duše do omylu. Takýto Boží služobníci vždy vedia veci a okolnosti správne pomenovať, predvídať a rozlišovať. Sú to takí služobníci, ktorí dokážu národu, že Božie Slovo je ŽIVÉ.
Toľko pre upresnenie ...
TULÁK
Slovensko má všechno potřebné.Pravda.Biskupové se postavili za papeže a dobře, že se zdržují vstupovat do uměle vyvolané hysterie.
TULÁK
Ano Leo, jsi mírnější než někteří tvoji bratři na Slovensku.Po bouřce se vyčistí vzduch.
I kdepak Miloslave.Naštěstí zde panuje celkem nezájem.Až na diskuze.Tam si lidé ulevují.Z vlastních řad však ojedinělé pokusy narušit církevní řád.Jiné je to v Rakousku, Německu a žel i na Slovensku působí Teoforum a Shuller tam má hodně přívrženců.Teď se připojili příznivci odvolaného biskupa.Někteří, co …More
Ano Leo, jsi mírnější než někteří tvoji bratři na Slovensku.Po bouřce se vyčistí vzduch.
I kdepak Miloslave.Naštěstí zde panuje celkem nezájem.Až na diskuze.Tam si lidé ulevují.Z vlastních řad však ojedinělé pokusy narušit církevní řád.Jiné je to v Rakousku, Německu a žel i na Slovensku působí Teoforum a Shuller tam má hodně přívrženců.Teď se připojili příznivci odvolaného biskupa.Někteří, co čekali na příležitost se rychle zapojili.Pak snadno padala tvrdá slova proti Vatikánu.
V poslední době Benedikt činí řadu rozhodnutí, které se některým nelíbí.Včerejší článek naznačuje, že se rýsuje německá národní církev.www.radiovaticana.cz/clanek.php4Podobné vzdory je slyšet i z jiných zemí.Dost duchovních se vzpírá.Nedávno zmiňované řeholní sestry v Americe.Který katolík by tomu nevěnoval pozornost?Však budu napomínat a jiní mohou mě.Vezmu si k srdci a nebo alespoň vyslechnu.Do toho.