Fileo
1

„Gwałcone chrześcijanki, obozy koncentracyjne, mordowani misjonarze”. Wszystko za wiarę w Jezusa - …

Gwałt stał się wręcz zinstytucjonalizowaną formą represji za wiarę – bezpośrednio lub pośrednio jako przymus małżeństwa z wyrzekaniem się chrześcijań…
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Kto ma o tej zgrozie lucyferian informować wiernych - skoro Watykan i posoborowie w apostazji i jako wilki w owczych skórach na usługach lucyferian z NWO !