Clicks980
Beatus 1
4

2 + 2 nie zawsze równa się 4

Williamson M. Evers z "Wall Street Journal" donosi o nowym curriculum szkolnym wprowadzanym właśnie instrukcją K-12 do stanowych szkól publicznych. Instrukcja ma uzyskać aprobatę Komisji Jakości Programowej Stanu Kalifornia, po czym ma być ratyfikowana przez radę edukacyjną stanu jeszcze w tym roku. Instrukcja rekomenduje dokument zatytułowany: Droga do matematyki bez uprzedzeń: Rozbrojenie rasizmu w zaleceniach programowych nauczania matematyki. Dokument tłumaczy, że wskazywanie błędów w rachunkach wprost jest formą okazywania wyższości białej rasy. Dokonuje ponadto klasyfikacji objawów kultury wyższości białej rasy w klasie, wskazując na nadmierne skupianie się na uzyskaniu właściwego rozwiązania zadania, uczenie matematyki w sposób "linearny", wymaga od uczniów pokazywania wyników działań oraz ocenianie ich na podstawie wiedzy z przedmiotu. Idea matematyki jako obiektywnej nauki jest oczywiście fałszywa, tłumaczy dokument. Podtrzymywanie opinii, że są dobre i złe odpowiedzi, utrwala pojęcie "obiektywizmu", co również wydaje się być rasistowskie.

(źródło: Warszawska Gazeta)
Anieobecny
...a kto prawdę będzie mówił, uważan za szaleńca będzie...
jac505
Plan szatański jest taki aby nie było już logicznie, trzeźwo, skoncentrowanie myślących ludzi, bo ma ich zastąpić jego kolejny wynalazek - sztuczna inteligencja. Panie Jezu przyjdź !
Anieobecny
Obawiam się, że to dopiero początek...
Beatus 1
Bez komentarza 🥳