Clicks45
vi.news

Một trong ba người bổ nhiệm từ chối chức giám mục

Ba mươi phần trăm những người được chọn để trở thành giám mục, từ chối lời đề nghị, Hồng y Marc Ouellet nói với tạp chí Vida Nueva của Tây Ban Nha vào thứ Sáu.

Mười năm trước, chỉ một phần mười làm như vậy. Nhiều ứng cử viên biện minh cho quyết định của họ bằng lý do cá nhân hoặc với thực tế là họ không muốn làm hại Giáo hội.

Hội đồng Giám mục chấp nhận điều này, và yêu cầu Giáo hoàng chọn một ứng cử viên khác từ danh sách ba ứng cử viên được Hội đồng đưa ra.

Hơn nữa, Francis mong muốn một tập hợp giám mục khác so với các vị tiền nhiệm của mình: "Ít giáo sư hơn và nhiều người [được gọi là] chăn chiên hơn".

Nó không đủ để khẳng định sự thật của Đức tin bởi vì văn hóa đã thay đổi rất nhiều trong bốn mươi năm qua, Ouellet nghĩ. Ngày nay chúng ta phải bước vào một "kỷ nguyên đối thoại mới".

Câu khẩu hiệu "đối thoại" đồng nghĩa với việc đầu hàng thế giới.

Hình ảnh: Marc Ouellet, © Mazur, CC BY-SA, #newsZekklokpew