pl.news
42.1K

Schneider: Wrogowie Boga na zgromadzeniu synodalnym

Biskup Athanasius Schneider napisał modlitwę z okazji planowanego na 29 września eks-Synodu. W modlitwie wspomina o sianiu doktrynalnego zamętu, moralnej abominacji i liturgicznych nadużyciach, które osiągnęły już szczyty szczytów.

"Ludzie Kościoła, którzy utracili prawdziwą Wiarę na rzecz promowania świeckich agend globalistycznych, zamierzają dobrać się do Twoich prawd, przykazań, Świętej Konstytucji Kościoła i tradycji Apostolskiej", podaje treść modlitwy.

Tekst stanowi ostrzeżenie przed wrogami Kościoła usiłującymi narzucić "odmienny kościół pod płaszczykiem 'synodalności'". Zdaniem Schneidera Kościół "przeżywa swoją Golgotę". Biskup błaga Boga o zesłanie aniołów pod dowództwem Św. Michała Archanioła, aby oświecili Franciszka i "pokrzyżowali plany Twoich wrogów w ramach tego zgromadzenia synodalnego".

#newsZocrtiubcw

Rafał_Ovile
A wystarczyłoby tylko słowo "uzurpator". Wreszcie zjednoczyć się celem wyboru katolickiego papieża po śmierci papieża Benedykta XVI dn. 31.12.2022 r...
Geminiano Secundo
Papiestwo rzymskie zakończyło żywot 28 lutego 2013 o godzinie 20:00 (CET), więc nie będzie już elekcji nowego papieża.
Rafał_Ovile
Geminiano Secundo błąd faktyczny i logiczny ponieważ papież zmarł dnia 31.12.2022 r. we wspomnienie papieża św. Sylwestra dla podkreślenia kiedy i kto rzeczywiście odszedł... Czy będzie jeszcze wybrany katolicki i prawowity papież wie Pan Bóg...
Geminiano Secundo
Pan Zbawiciel ostrzegał Kościół 800 lat wcześniej:
Proroctwo św. Franciszka z Asyżu, wzięte z dzieła „Works of the Serafic Father St. Francis of Assisi”, opublikowanego w Londynie w 1882 roku [R. Washbourne, Paternoster Row], a cytowanego przez Roberta J. Siscoe w artykule In a Papal ‘Diarchy’, Which Half Is Infallible? w The Remnant, 3 lipca 2014; [tłumaczenie własne.]
Prędko nadchodzi czas …More
Pan Zbawiciel ostrzegał Kościół 800 lat wcześniej:

Proroctwo św. Franciszka z Asyżu, wzięte z dzieła „Works of the Serafic Father St. Francis of Assisi”, opublikowanego w Londynie w 1882 roku [R. Washbourne, Paternoster Row], a cytowanego przez Roberta J. Siscoe w artykule In a Papal ‘Diarchy’, Which Half Is Infallible? w The Remnant, 3 lipca 2014; [tłumaczenie własne.]
Prędko nadchodzi czas ciężkich udręk i nieszczęść; będzie mnóstwo zamieszania i tarć tak w porządku duchowym jak i doczesnym; miłosierność u wielu ostygnie a złość nikczemnych się pomnoży. Szatani będą działać z nadzwyczajną mocą; nieskalana czystość naszego Zakonu, a także innych, zaciemni się tak bardzo, iż tylko znikoma liczba chrześcijan będzie posłusznych, szczerze lojalnych i współczujących, względem prawdziwego suwerennego pontifeksa i kościoła rzymskiego. W tym to czasie udręki pewien człowiek, wybrany niekanonicznie, obejmie panowanie, a który dzięki swej przebiegłości będzie usiłował doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Skandale będą się mnożyły, nasz Zakon będzie podzielony, a wiele innych zostanie kompletnie zniszczonych, ponieważ wybiorą błądzenie zamiast przeciwstawienia się temu. Zapanuje taka różnorodność opinii i podziałów wśród ludzi, że gdyby te dni nie zostały skrócone, zgodnie ze słowami Ewangelii, nawet wybrani ulegliby błędowi, gdyby za sprawą niezmierzonego miłosierdzia Boga nie mieli szczególnego prowadzenia, pośród tak wielkiego zamieszania. Wtedy nasza Reguła i sposób życia będą gwałtownie zwalczane przez niektórych i dotkną nas straszliwe udręki. Ci, którzy pozostaną wierni, otrzymają koronę życia; lecz biada tym, którzy polegając jedynie na swoim Zakonie popadną w oziębłość, ponieważ nie będą w stanie oprzeć się pokusom dopuszczonym dla wypróbowania wybranych. Ci, którzy zachowają gorliwość i cnoty przez gorącą miłość dla prawdy będą musieli znosić wyrządzane im zło i prześladowania jako buntownicy i schizmatycy; zaś ich prześladowcy, nakłaniani przez złe duchy, będą twierdzić, iż wyświadczają wielką przysługę Bogu usuwając z powierzchni ziemi ludzi o tak zgubnych poglądach. Lecz Bóg będzie ucieczką strapionych i ocali wszystkich, którzy Mu ufają. I na podobieństwo swojej Głowy, ci, wybrani, będą działać z wielką ufnością i przez swoją śmierć zdobędą dla siebie życie wieczne; woląc być posłusznym Bogu niż ludziom, nie będą bać się niczego i wybiorą raczej śmierć niż mieliby zaakceptować fałsz i przewrotność. Niektórzy kaznodzieje będą przemilczać prawdę, inni podepczą ją nogami i zaprzeczą jej. Świętość życia stanie się przedmiotem drwin nawet wśród tych, którzy zewnętrznie ją ślubują, gdyż w owych dniach nasz Pan Jezus Chrystus nie da im prawdziwego Pasterza lecz niszczyciela.”