Bos016
77.6K

Ksiądz Dominik Chmielewski zawieszony?

Czy można przesadzić z Maryją.? Ks Dominik Chmielewski zawieszony w głoszeniu rekolekcji i kazań. Czy można „przedawkować” Matkę Najświętszą.? Ks. …
Maciej Michalski
Kolejny sekowany Ksiądz przez sektę katolikopodobnych tchórzy zawsze ukrywających się za pseudonimem ,, ja zawsze mówiłem za dnia w waszych synagogach'' za co chcecie mnie zabić zazdrośnicy?
wacula25wp.pl
A szkoda przepiękny wspaniały ksiądz jego kazania
MementoMori+++
We wszystkim można przesadzić. Inna jest przesada jakościowa a inna ilościowa. Stawanie się gwiazdą internetu może przesłonić Maryję i Boga. A wyznawcy Boga, mogą się stać wyznawcami człowieka. Najpierw jest osobista relacja z Bogiem, osobiste poznawanie Boga które nigdy się nie kończy , a później głoszenie , z tym że poznawanie Boga ma nie znikać i ma nie być zastępowane głoszeniem. "Trzeba …More
We wszystkim można przesadzić. Inna jest przesada jakościowa a inna ilościowa. Stawanie się gwiazdą internetu może przesłonić Maryję i Boga. A wyznawcy Boga, mogą się stać wyznawcami człowieka. Najpierw jest osobista relacja z Bogiem, osobiste poznawanie Boga które nigdy się nie kończy , a później głoszenie , z tym że poznawanie Boga ma nie znikać i ma nie być zastępowane głoszeniem. "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi " Dz 5

Czy ta kobieta robiła coś złego że zasłużyła sobie na wypędzenie z niej diabła ?

17 Ona to, biegnąc za Pawłem i za nami wołała: «Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia». 18 Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: «Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł». I w tejże chwili wyszedł. Dz 16
V.R.S.
Czy można „przedawkować” Matkę Najświętszą.?
---
Nie. Natomiast można przesadzić z pseudo-objawieniami i pseudo-charyzmatyzmem.
Oraz z pseudo-katolicyzmem jak na tym cukierkowym zdjęciu powyżej, od którego sztucznej słodyczy aż mdli.

A do wojny ks. Chmielewskiego z KEPem mam taki sam stosunek jak do wojny Kijowa z Moskwą. To nie moja wojna.
Bos016
Ojciec ześle straszną karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż potop, taka jakiej nikt nigdy przedtem nie widział. Ogień spadnie z Nieba i zmiecie z powierzchni ziemi wielką część ludzkości, zarówno dobrych, jak i złych, nie oszczędzając ani kapłanów, ani świeckich. Ci, którzy przeżyją, poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostaje, są …More
Ojciec ześle straszną karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż potop, taka jakiej nikt nigdy przedtem nie widział. Ogień spadnie z Nieba i zmiecie z powierzchni ziemi wielką część ludzkości, zarówno dobrych, jak i złych, nie oszczędzając ani kapłanów, ani świeckich. Ci, którzy przeżyją, poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostaje, są Różaniec oraz Krzyż – znak mojego Syna. Każdego dnia odmawiajcie Różaniec. Działanie szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom.

Kapłani, którzy Mnie czczą, będą pogardzani i wystąpią przeciwko nim ich współbracia. Kościoły i ołtarze będą sprofanowane,

Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy. Szatan popchnie wielu kapłanów i wiele osób konsekrowanych do porzucenia swego powołania. Szatan będzie nieprzejednany wobec poświęconych Bogu. Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną Mojego smutku”.

Akita 13, października 1973r. w rocznicę cudu słońca w Fatimie.
Marek Felkowski
Spokojnie nic nie ześle, a nawet jak tak, to tego nie dozyjesz. Jezus powiedział nie lękajcie sie
Bos016
Maryja rozkazuje w niebie aniołom i błogosławionym. W nagrodę za Jej głęboką pokorę Bóg dał Jej władzę i posłannictwo, by trony opróżnione przez upadłych skutkiem pychy aniołów obsadzała świętymi. Taka jest wola Najwyższego, który pokornych podnosi na wyże; żąda On, by niebo, ziemia i piekło bezwzględnie poddane były rozkazom pokornej Maryi, którą uczynił królową nieba i ziemi, władczynią swych …More
Maryja rozkazuje w niebie aniołom i błogosławionym. W nagrodę za Jej głęboką pokorę Bóg dał Jej władzę i posłannictwo, by trony opróżnione przez upadłych skutkiem pychy aniołów obsadzała świętymi. Taka jest wola Najwyższego, który pokornych podnosi na wyże; żąda On, by niebo, ziemia i piekło bezwzględnie poddane były rozkazom pokornej Maryi, którą uczynił królową nieba i ziemi, władczynią swych wojsk, skarbnicą swych bogactw, szafarką łask, narzędziem wielkich cudów, pośredniczką ludzi, zagładą nieprzyjaciół Boga i wierną towarzyszką swej chwały i swych triumfów.
Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP - św.Ludwik de Montfort