Defensor Mariae
1318

Beze Mnie nic nie możecie uczynić

<Prawdy wiary katolickiej, których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś z „ambony“, a które usłyszeć powinieneś:
– Skutkiem grzechu jest nie tylko wina, ale i kara doczesna, więc sama spowiedź „nie załatwia sprawy“,
– Wartość zasługującą mają tylko czyny spełnione w stanie łaski uświęcającej>.
Zdziwienie dotyczyło fragmentu o wartości zasługującej czynu. Spieszę więc donieść co następuje:
„Czy w stanie grzechu śmiertelnego można wykonać jakieś dobre uczynki?
W stanie grzechu śmiertelnego można wykonać niektóre dobre uczynki, ale nie zasługujące na żywot wieczny; grzesznik jednak przez te uczynki przysposabia się do uzyskania sprawiedliwości przy pomocy łaski uczynkowej“ (katechizm kard. Gasparriego 285).
Katechizm Kościoła Katolickiego wyraża tę prawdę w punktach 2006–2011.
Sobór Trydencki: „Ten sam bowiem Jezus Chrystus «jako Głowa członkom» [Ef 4, 15] i «winny szczep latoroślom» [J 15, 5], ustawicznie udziela sprawiedliwym siły, która ich dobre czyny zawsze uprzedza, towarzyszy im i po nich następuje i bez której w żaden sposób te czyny nie mogłyby być miłe Bogu i zasługujące [kan. 2]“ (Dekret o usprawiedliwieniu, BF VII 75).
Uzasadnienie:
czytaj na:
delurski.pl/…/beze-mnie-nic-n…
urielrafael
– Skutkiem grzechu jest nie tylko wina, ale i kara doczesna, więc sama spowiedź „nie załatwia sprawy“,
– Wartość zasługującą mają tylko czyny spełnione w stanie łaski uświęcającej>.