Defensor Mariae
1318

Beze Mnie nic nie możecie uczynić

<Prawdy wiary katolickiej, których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś z „ambony“, a które usłyszeć powinieneś: – Skutkiem grzechu jest nie tylko …
urielrafael
– Skutkiem grzechu jest nie tylko wina, ale i kara doczesna, więc sama spowiedź „nie załatwia sprawy“,
– Wartość zasługującą mają tylko czyny spełnione w stanie łaski uświęcającej>.