Clicks381
hr.news

Malteški red zabranio starolatinsku misu

Giacomo Dalla Torre, veliki meštar Malteškog reda, odredio je da sve liturgijske ceremonije unutar reda moraju biti u Novus Ordu "a ne u izvanrednom obredu".

Dalla Torre je to objavio nadređenima Reda u pismu od 10. lipnja (na slici). Ugovor je u suprotnosti s duhom Summorum Pontificuma Benedikta XVI.

Odnosi se na sve službene mise za investiture, hodočašća i blagdane Reda.

Nadređeni se moraju pobrinuti da se uredba poštuje, koja na snagu stupa odmah.

#newsNftyvuhwlr