Clicks978
Manuel Gabriel
142
O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI. - "Rozdrtí nepřátele křesťanství." (St. Metod, 4. století) - "Přijde z lilií ..." (rod kapetovců, borurbonů - Francie) (staré saské proroctví) - "Obnoví korunu …More
O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI.

- "Rozdrtí nepřátele křesťanství." (St. Metod, 4. století)

- "Přijde z lilií ..." (rod kapetovců, borurbonů - Francie) (staré saské proroctví)

- "Obnoví korunu lilie ..." (Sv. Caesar, 5. století)

- "Bude kralovat nad celou starověkou Římskou říši." (Remy, 5. století)

- "Jednoho dne bude nad celým Římským impériem vládnout jeden z francouzských králů." (Sv. Augustin, 5. století)

- "Tento princ rozšíří svou vládu nad celým světem." (Sv. Caesar, 6. století)

- "Pomůže papeži při reformaci světa." (Sv. Caesar, 6. století)

- „Království Francie je Bohem předurčeno k obraně římské Církve, která je jedinou pravou Církví Kristovou. Toto království bude jednou velké mezi všemi říšemi a svému žezlu podřídí ostatní národy. Potrvá až do konce věků. Bude vítězné a šťastné, dokud zůstane věrné římské víře. Bude však také vždy tvrdě potrestáno, kdykoli se svému poslání zpronevěří.“ (Svatý Remigius, 6.století)

- "Bude vládnout nad Agarským domem a získá Jeruzalém." (Isidor Sevilla, 7. století)

- "... král domu lilie ..." (Sv. Cataldus, 7. století)

- "Vymaže všechny hereze." (Merlin, 7. století)

- "Francouzský král obnoví pravé papežství." (Merlin, 7. století)

- "Velký Monarcha bude ve válce do svých čtyřiceti let." (Sv.Cataldus, 7 století)

- "Shromáždí velké armády a vyžene tyrany z jeho Říše." (Sv.Cataldus, 7. století)

- "Kypr, Turci a barbaři, to jsou ti, které si podmaní." (Sv.Cataldus, 7. století)

- "Po hrůzných válkách v Evropě znovu získá svatou zemi." (Telesphorus de Cozensa, 11. století)

- "Bílý květ opět zaujme trůn Francie." (Sv. Hildegarda, 12. století)

- "Zdědí korunu Fleur-de-Lis (lilie)" (biskup Ageda z 12. století)

- "... bude tím, kým se obnoví starodávná sláva Ŕímské říše."..."Bude císařem Evropy." (Aystinger, 12.století)

- "Orel (Velký Monarcha) také napadne mohamedánské země." (Sv. Brigita, 14. století)

- "Zničí židovské a mohamedánské sekty." (Sv. Brigita, 14. století)

- "Zničí mohamedánské sekty a zbytek nevěřících." (Sv. František z Paoly, 15. století)

- "Andělský papež umístí na jeho imperiální hlavu císařskou korunu." (Busto, 15. století)

- "(On a andělský papež) získají nadvládu nad celým světem." (Sv. František de Paola, 15. století)

- "Ve svém dětství bude jako svatý, ve svém mládí bude velký hříšník, pak bude zcela obrácen k Bohu a bude dělat velké pokání, jeho hříchy mu budou odpuštěny a on se stane velkým svatým." (Sv. František z Paola, 15. století)

- "Jeho meč bude hnán Božskou mocí ..." (Rudolf Gekner, 17. století)

- "Všechno obnoví." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Mocný Monarcha, který je poslán od Boha, vyvrátí každou republiku." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Velký Monarcha dobyje Blízký východ." (Pareus, 17.století)

- "Říše mohamedánů bude podmaněna (jím)." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Podmaní si k jeho Impériu muslimský svět" (Gekner, 17. století)

- "Šestý věk začne mocným Monarchou." (Ven. B. Holzhauser, 17. století)

- „Pátý věk Církve, který začal zhruba v roce 1520, skončí příchodem svatého papeže a mocného Monarchy, který je nazván „Božím pomocníkem“, protože vše obnoví [v Kristu]...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Velký Monarcha přijde, až bude katolická Církev zpustošená, pokořená a postižená mnoha herezemi...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Až bude vše zničeno válkou, až budou katolíci tvrdě utlačováni zrádnými souvěrci a heretiky, pak ruka Boží učiní úžasnou změnu, něco zjevně nemožného dle lidského chápání. Povstane udatný monarcha pomazaný Bohem. Bude katolíkem, potomkem Ludvíka IX., přesto i potomkem staré říšské německé rodiny, narozeným v exilu." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Vláda Velkého vládce se může srovnávat s vládou císaře Augusta, který se stal císařem po svém vítězství nad svými nepřáteli, čímž dal světu mír; a také s vládou Konstantina Velikého." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Velký Monarcha bude mít zvláštní pomoc od Boha a bude nepřemožitelný...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Velký Monarcha bude francouzského původu, bude mít velké čelo, velké tmavé oči, světle hnědé vlasy a orlí nos. Rozdrtí nepřátele papeže a dobyje východ. " (Pareaus,
17.století)

- "Dobří lidé budou triumfovat, až bude oznámen návrat krále." (Cure z Arsu, 19. století)

- "Jeho Svatost (andělský papež) sama navrhne nejkřesťanštějšího krále pro vládu nad Francií, která se bude utápět v krvavé revouluci." (Bl.Anna Maria Taigi, 19. století)

- "Bude se jmenovat Henry" (Bl.Kateřina Emmerichová, 19.století)
Stylita
Buďme opatrní, neboť mnoho antikristů vyšlo do světa. Tzv. ježíš sibiřský již roky klame lidi v Rusku a jezdí k němu tisíce obdivovatelů z celého světa. Další tzv. ježíš australský žije v buši v Austrálii, kde buduje komunitu. Vydává své učení na dvd a přes internet šíří své poselství.
Kauza Maijtreja a B.Creme usnula a esoterické hnutí má jiné hvězdičky.
Evangelium je hlásáno všem národům, jsou…More
Buďme opatrní, neboť mnoho antikristů vyšlo do světa. Tzv. ježíš sibiřský již roky klame lidi v Rusku a jezdí k němu tisíce obdivovatelů z celého světa. Další tzv. ježíš australský žije v buši v Austrálii, kde buduje komunitu. Vydává své učení na dvd a přes internet šíří své poselství.
Kauza Maijtreja a B.Creme usnula a esoterické hnutí má jiné hvězdičky.
Evangelium je hlásáno všem národům, jsou snad jen desítky až stovky lidí, kteří nepoznali misionáře.
Co toto video s rabínem z chrámového institutu?
www.youtube.com/watch
Zde hovoří o jejich úsilí několik desítek let připravovat III. židovský chrám. Mnoho svatých vykládalo Zjevení Janovo ve smyslu, že Antikrist zasedne v tomto chrámu v Jeruzalému.
Mají vše připraveno, rabín hovoří, že ví, kde je ukryta archa úmluvy a mají i plány výstavby chrámu. Hovoří, že je možné ho postavit za rok.
Jisté je, že jejich snaha je spojena s vírou, že jejich mesiáš se objeví v tomto chrámu. Tento jejich mesiáš však není Ježíš, toho odmítají.
Peter(skala)
to je dobra otazka, Ládo...lebo ked Boh zničil mestá a povedal že nebude v nich nik žiť, stále to platí. Sodoma a Gomora...

Vtedajší Boží chram zničil nie len pre pýchu neveriacich židov, ale aj pre skutočnosť, že taký chram, kde sa kona zvieracia obeta už nemá význam. Nový chram má význam len ak sa tam kona nekrvava obeta Ježiša Krista.
Peter(skala)
Manuel Gabriel před 2 hodinami
Jen obrácení Ruska zadrží příchod Antikrista k moci

Antikrist se ještě nenarodil, pokud by se narodil v roce 1966, proč se nevyjevil v roce 1996? On se totiž bude opičit po Kristu, ve 30 letech již bude všem znám. Doporučuju přečíst knihu Antikrist od Franze Spiraga www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Antikrist.pdf

✍️
Vystupenie (vyjavenie) Antikr…More
Manuel Gabriel před 2 hodinami
Jen obrácení Ruska zadrží příchod Antikrista k moci

Antikrist se ještě nenarodil, pokud by se narodil v roce 1966, proč se nevyjevil v roce 1996? On se totiž bude opičit po Kristu, ve 30 letech již bude všem znám. Doporučuju přečíst knihu Antikrist od Franze Spiraga www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Antikrist.pdf

✍️
Vystupenie (vyjavenie) Antikrista považujem za podobnu problematiku ako ked ludia očakávali Kristovo vystupenie. Proroci predpovedali Kristovo vystupenie a stalo sa to za vlády Pilata a Kajfáša, ale nie uplne tak ako ludia očakávali.

Totižto Kristovo vystupenie-vyjavenie-zjavenie má 3 fázy:

1. vystupenie (vtelenie-narodenie)


Aj vtedy - v čase Piláta ludia mali problem uveriť, že Ježiš z Nazaretu je tým Kristom, ktorého predpovedali proroci. Ked sa Ježiš narodil tak jední hovorili, že v takej chudobe by sa nenarodil, iní že bude pochadzať z ineho kraja, či rodu a podobne.

Zvlašť Ho mnohí zavrhli, ked už bolo po jeho prenasledovaní (po zavraždení neviniatok). Ježiš žil v ustraní, takže do 30 rokov Jeho života o jeho vykupitelskom diele už málo kto dufal že Ježiš je tým vyvoleným.

2. vystupenie-verejné vystupenie v 30 rokov

Až ked verejne vystupil v 30 rokov svojho života - vtedy začinali postupne ludia veriť, že On je Mesiáš. Ježiš síce v 33 rokov zomrel, ale vstal zmrtvych a zjavil sa niekoľko krat, čo je zapisane v Biblii a tak to, čo je opísané v Novom Zakone (Biblia) sa nazýva "verejne zjavenie Ježiša Krista" (od jeho narodenia až po vystupenie do Neba)

Potom nasledovali dalšie Jeho zjavenia ako ich pozname so svedectiev mnohých ctihodných-blahoslavených-svätých, aj ked sa to oficiálne nazýva "sukromných zjavením Ježiša Krista". Tieto zjavenia nie su zaznamenané v Biblii a preto sa ani nespájaju s "verejnými zjaveniami"

Podstatne je, že Kristus sa zjavil-vystupil verejne v 1. a 2.fázy svojho učinkovania, ale 3.fáza ešte nenastala, pretože tá bude až ked skončí tento hriešny svet a obnoví ho na celu večnosť, čiže ako to mnohí nazývajú 2 príchod Ježiša Krista.

Na Jeho živote môžeme vidieť priklad, že "verejné zjavenie-vystupenie" nie je jednorazovou zaležitosťou a tak sa ani nevzťahuje len na kratke určité obdobie.

Ako už bolo spomínané, Antikrist istým spôsobom napodobnuje Krista a tak ak niekto skuma jeho "verejné vystupenie" takisto musí hladať šírší suvis a neobmedzovať sa len nejakým kratkodobým vystupením.

Má totiž rovnako 3 fázy:

1.verejne narodenie
2.verejné učinkovanie
3.verejná vláda


Nebudem nikoho nasilu presviedčať a vyžadovať uznanie, že tým antikritom je tzv. Maitreya, ale aspon poukažem na jeho "verejne vystupenie" v 3 fázach:

1. verejne narodenie:

-presný datum teraz na rýchlo neviem ale niekedy v 70 rokoch 20 stor.
2.verejne učinkovanie v 30 rokov života (cca.r.2000) kde sa doslovne zjavil, tam sa páchali samovraždy, vojny...
3. verejná vláda - bude až po vláde Kráľa Henryho
Peter(skala)
presne pre takuto falošnu vieru ludia prijmu Antikrista, lebo o Mesiašovi maju mylné predstavy ako za čias 1.príchodu Ježiša, tak aj za čias 2.príchodu Ježiša
Peter(skala)
9) Meno Veľkého kráľa bude Henry.

Bl. Anna Katarína Emmerichová, 1820

„Mala som víziu svätého kráľa Henryho. Videla som ho v noci kľačať samého pri oltári v akomsi nádhernom chráme. A uvidela som Nepoškvrnenú Pannu Máriu zostupovať dole. Položila na oltár červené plátno pokryté bielymi stuhami a knihu so zlatými kameňmi. Zapálila sviečky. Potom zostúpil sám Spasiteľ oblečený do kňažského …
More
9) Meno Veľkého kráľa bude Henry.

Bl. Anna Katarína Emmerichová, 1820

„Mala som víziu svätého kráľa Henryho. Videla som ho v noci kľačať samého pri oltári v akomsi nádhernom chráme. A uvidela som Nepoškvrnenú Pannu Máriu zostupovať dole. Položila na oltár červené plátno pokryté bielymi stuhami a knihu so zlatými kameňmi. Zapálila sviečky. Potom zostúpil sám Spasiteľ oblečený do kňažského rúcha. Niesol kalich a závoj. Dvaja anjeli mu prisluhovali a ďalší dvaja následovali … omša bola krátka. Na konci sa prečítalo ešte Evanjelium podľa sv. Jána. Keď omša skončila, Mária prišla ku Henrymu, natiahla pravú ruku smerom k nemu a povedala mu že jeho čistota bola uznaná. Potom mu povedala, aby neváhal. Zrazu som uvidela anjela, ako sa dotkol jeho boku, podobne ako tomu bolo u Jakuba. Henry cítil strašnú bolesť a od toho dňa kríval …“


zahadyaproroctva.wordpress.com
Manuel Gabriel
Ano, Velký katolický Monarcha se jmenuje Henri (Jindřich).
Peter(skala)
Libor Halik pred 11 hodinami

Jen obrácení Ruska zadrží příchod Antikrista k moci

✍️

je sice pravda, že obratenie Ruska bude braniť vystupeniu Antikrista, ale paradoxne zaroven sláva Ruska rozuri Antikrista natolko, že ked vystupi, tak najviac zasiahne Rusko resp. rusku oblasť.

Rusko totiž sa obrati ešte pred vystupením Antikrista
a to vdaka Velkému Varovaniu a Zázraku, ktorý spôsobí …More
Libor Halik pred 11 hodinami

Jen obrácení Ruska zadrží příchod Antikrista k moci

✍️

je sice pravda, že obratenie Ruska bude braniť vystupeniu Antikrista, ale paradoxne zaroven sláva Ruska rozuri Antikrista natolko, že ked vystupi, tak najviac zasiahne Rusko resp. rusku oblasť.

Rusko totiž sa obrati ešte pred vystupením Antikrista
a to vdaka Velkému Varovaniu a Zázraku, ktorý spôsobí že celý svet resp.zvyšok ludstva (po konci 3 svet.vojny) príjme zoslaného Ducha Svätého a s Ním aj vládu Krála i pápeža.

Vtedy nastane celosvetový mier,
ktorý nepotrvá dlho (z pohladu dejin), lebo Antikrist výjde z celou mocou aby v posledných dnoch (konca sveta) zničil čo môže a čo najviac duší stiahol so sebou do večneho zatratenia.
Libor Halik
Áno, znak budúceho celosvetového varovania i znak budúceho trvalého zázraku a uzdravovania v Garabandalu napomožu obráteniu Ruska, ale hlavná podmienka musí byť splnená: verejné zasvetenie Ruska pápežom s biskupmi pod ochranu hriechom Nepoškvrnené PMárie. Zatiaľ splnená nebola. Pre @Peter(skala)
Peter(skala)
suhlasim, to zasvätenie je sučasťou Veľkého Zázraku a v tom čase s tým nebude problem (nie ako teraz) lebo vo svete ostane málo ludí (po 3.svet.vojne a Velkom Varovaní, ktoré zahubí zatvrdilých hriešnikov)

V takom stave svet bude ovela schopnejší prijať Výzvu Královnej posvätneho ruženca a zasvätí Rusko i celý svet Jej Nepoškvrnenému Srdcu
Libor Halik shares this
978
Francie bude křesťanským královstvím.

Předtím zakusí anarchii a válku.
snakee
moc čteš a málo se modlíš
snakee
🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
Libor Halik
10.12.2018 Francouzští monarchisté se zapojili do nepokojů "Žlutých vest" v Paříži. Tak se nám proroctví P. Nectoua SJ naplňuje, teď ještě papežský legát má pomazat toho potomka sv. Ludvíka na krále Francie. Nejdůležitější věci dělá antipapež Bergoglio společně s papežem Benediktem XVI. - udělají spolu asi i to vyslání legáta, když kreování kardinálů dělají spolu. (I Církev křižují spolu - jako …More
10.12.2018 Francouzští monarchisté se zapojili do nepokojů "Žlutých vest" v Paříži. Tak se nám proroctví P. Nectoua SJ naplňuje, teď ještě papežský legát má pomazat toho potomka sv. Ludvíka na krále Francie. Nejdůležitější věci dělá antipapež Bergoglio společně s papežem Benediktem XVI. - udělají spolu asi i to vyslání legáta, když kreování kardinálů dělají spolu. (I Církev křižují spolu - jako když 2 velekněží Annáš s Kaifášem spolu ukřižovali Krista) royalcentral.co.uk/europe/french-royalist… Pro @Peter(skala)
Peter(skala)
Libor Halik pred 7 minútami
Je tento tím kajícím hříšníkem a budoucím francouzským králem? Jeho královská výsost Louis XX, Roy de France de Jure,
😲
tak to vyzerá, že je ... aspon tomu nasvedčuje jeho kralovský rod, čo aj ked nie je dôkazom, ale podmienkou, ktoru naplňa. Taktiež žije v exile, čím naplna proroctvo bl.Holzhausera. Niektorí Francuzsky biskupi mu schvalili slavnostne odhaliť …More
Libor Halik pred 7 minútami
Je tento tím kajícím hříšníkem a budoucím francouzským králem? Jeho královská výsost Louis XX, Roy de France de Jure,
😲
tak to vyzerá, že je ... aspon tomu nasvedčuje jeho kralovský rod, čo aj ked nie je dôkazom, ale podmienkou, ktoru naplňa. Taktiež žije v exile, čím naplna proroctvo bl.Holzhausera. Niektorí Francuzsky biskupi mu schvalili slavnostne odhaliť tabulu (zoznam králov) v katedrale.
pozri: www.youtube.com/watch
Manuel Gabriel
bude se jmenovat HENRY, Louis XX. to není
Libor Halik
Je tento tím kajícím hříšníkem a budoucím francouzským králem? Jeho královská výsost Louis XX, Roy de France de Jure,
- říjen 2016 - www.youtube.com/watch Pro @tempora @Peter(skala)More
Je tento tím kajícím hříšníkem a budoucím francouzským králem? Jeho královská výsost Louis XX, Roy de France de Jure,
- říjen 2016 - www.youtube.com/watch Pro @tempora @Peter(skala)
Manuel Gabriel
Jeho Nejkatoličtější císařské Veličenstvo, císař Evropy a král Francie, Henry je skryt v Božím tajemství, Panna Maria jej střeží jako kdyby to byl Její vlastní syn, vyjeví se až bude pravý čas
Libor Halik
Tedy císař Evropy a král Francie, nikoliv celého světa? Pro @Manuel Gabriel
Manuel Gabriel
Určitě bude panovat nad územím, které kdysi zahrnovala celá Římská říše, ostatní králové světa, kteří konvertovali (Čína, Indie, Jižní Amerika, Rusko, Afrika, Blízký východ atd.) mu snad vzdají poslušnost, uznají autoritu Římského císařství, zde poselství od výše jmenovaných:

- "Bude kralovat nad celou starověkou Římskou říši." (Remy, 5. století)
- "Jednoho dne bude nad celým Římským impériem …More
Určitě bude panovat nad územím, které kdysi zahrnovala celá Římská říše, ostatní králové světa, kteří konvertovali (Čína, Indie, Jižní Amerika, Rusko, Afrika, Blízký východ atd.) mu snad vzdají poslušnost, uznají autoritu Římského císařství, zde poselství od výše jmenovaných:

- "Bude kralovat nad celou starověkou Římskou říši." (Remy, 5. století)
- "Jednoho dne bude nad celým Římským impériem vládnout jeden z francouzských králů." (Sv. Augustin, 5. století)
- "Tento princ rozšíří svou vládu nad celým světem." (Sv. Caesar, 6. století)

"... bude tím, kým se obnoví starodávná sláva Římské říše."..."Bude císařem Evropy." (Aystinger, 12.století)
- "(On a andělský papež) získají nadvládu nad celým světem." (Sv. František de Paola, 15. století)
- "Jeho meč bude hnán Božskou mocí ..." (Rudolf Gekner, 17. století)
- „Velký Monarcha bude mít zvláštní pomoc od Boha a bude nepřemožitelný...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)
Peter(skala)
Libor Halik pred 8 hodinami
Habsburgové se zřekli titulu římského krále (císaře) už na počátku 19. století. Čili právně blahoslavený Karel Habsburský už římským králem nebyl, ale bylo zde pro zednáře riziko, že by mohl římské království obnovit, proto ho preventivně sesadili z trůnu Rakousko Uherska.
✍️
je sice pravda, že predkovia Karola I. sa prerušili korunovaciu papežom, ale Karol I. už bol …More
Libor Halik pred 8 hodinami
Habsburgové se zřekli titulu římského krále (císaře) už na počátku 19. století. Čili právně blahoslavený Karel Habsburský už římským králem nebyl, ale bylo zde pro zednáře riziko, že by mohl římské království obnovit, proto ho preventivně sesadili z trůnu Rakousko Uherska.
✍️
je sice pravda, že predkovia Karola I. sa prerušili korunovaciu papežom, ale Karol I. už bol "apoštolským kráľom"

porovnaj:

Za uhorského apoštolského kráľa bol korunovaný 30. decembra 1916.

Aj túto svoju úlohu Karol videl ako nasledovanie Krista: V láske k národom, ktoré mu boli zverené, v starostlivosti o ne až po obetu vlastného života.
Najsvätejšiu povinnosť kráľa – starať sa, aby vládol mier, si Karol vzal za svoju aj uprostred strašnej vojny. Ako jediný z predstaviteľov štátov podporoval mierové iniciatívy pápeža Benedikta XV.

Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/blahoslaveny-ci…
Peter(skala)
Libor Halik pred 8 hodinami
Jediný kdo tehdy byl právně římským králem byl tehdy Mikuláš II. ruský car.
✍️
bol ruský cár korunovaný papežom alebo jeho vyslancom?
Libor Halik
A blahoslavený Karel Habsburský bol korunovaný pápežom, alebo jeho vyslancom? @Peter(skala)
Peter(skala)
Libor Halik
Habsburgové se zřekli titulu římského krále (císaře) už na počátku 19. století. Čili právně blahoslavený Karel Habsburský už římským králem nebyl, ale bylo zde pro zednáře riziko, že by mohl římské království obnovit, proto ho preventivně sesadili z trůnu Rakousko Uherska. Jediný kdo tehdy byl právně římským králem byl tehdy Mikuláš II. ruský car. Svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský, …More
Habsburgové se zřekli titulu římského krále (císaře) už na počátku 19. století. Čili právně blahoslavený Karel Habsburský už římským králem nebyl, ale bylo zde pro zednáře riziko, že by mohl římské království obnovit, proto ho preventivně sesadili z trůnu Rakousko Uherska. Jediný kdo tehdy byl právně římským králem byl tehdy Mikuláš II. ruský car. Svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský, který zemřel v 5. stol. po Kristu ve vyhnanství, kam ho vojensky poslala císařovna, vysvětlil text 2 Sol 2 (2 Tessalonickým 2) ..najskôr musí byť odstránený ten, ktorý ho zadržiava." tak, že až bude odstraněno křesťanské římské císařství přijde Antikrist Šelma. Že křesťanské římské císařství zadržuje příchod Antikrista k moci. Proto byla 1. světová válka, aby po ní nevládl ani západní blahoslavený Karel Habsburský, ani východní svatý car Mikuláš II. ruský. Proto Neposkvrněná PMaria ve Fatimě snažně žádala, aby papež Pius XI. s biskupy zasvětil Rusko pod její ochranu. Papež Pius XI. ani Pius XII. neposlechli a po 2. světové válce bludy z Ruska naplnily celý svět i Vatikán a po 2. vatikánském - heretickém koncilu, se narodil r.1966 Antikrist. Babička Antikrista byla narozena už koncem 19. století, jak řekla PMaria vizionářce z La Saletty. Pro @Rapture @Caesar @tempora @henta @Tomislav @Peter(skala)
Manuel Gabriel
Velký Monarcha (Henry) v 6.věku Církve obnoví Římské císařství, ať to padne, přijde antikrist
Libor Halik
Křesťanské Římské císařství bylo v 1. tisíciletí po Kristu sice 1, ale složené za 2: z Byzance a z Německé říše. Později z Ruska a z Habsburské říše. Možná se ta dvojice bude po 3. světové válce nějak opakovat. Pro @ @Manuel Gabriel @Peter(skala) @tempora
Manuel Gabriel
Podle všeho má Velký Monarcha obnovit Římské císařství v jeho historických hranicích, říše má trvat 56 let, 25 let bude největší žeň (La Saletta, 1846), poté vzpoura 10 králů a příchod Antikrista.
Libor Halik
Opravdu? V La Salettě bylo prorokováno, že říše francouzského krále má trvat 56 let? Pro @Manuel Gabriel
Manuel Gabriel
Ne, v La Saletě bylo prorokováno 25 let doby míru po trestech, co mají přijít, 56 let doby míru, s tím přišel v Holshauser
Manuel Gabriel
Z Poselství z La Saletty (1846)
..."Pak bude všeobecná, velmi strašná válka. Nějakou dobu Bůh opustí Francii i Itálii, protože se již neznají k evangeliu Ježíše Krista. Zlí budou šířit všechnu svou zlobu, i v domech se budou dít vraždy a vzájemné masakry. Při prvním bleskovém úderu meče se budou hory a celá příroda třást hrůzou, protože zlořády a zločiny lidí budou volat k nebi o pomstu: Paříž …More
Z Poselství z La Saletty (1846)
..."Pak bude všeobecná, velmi strašná válka. Nějakou dobu Bůh opustí Francii i Itálii, protože se již neznají k evangeliu Ježíše Krista. Zlí budou šířit všechnu svou zlobu, i v domech se budou dít vraždy a vzájemné masakry. Při prvním bleskovém úderu meče se budou hory a celá příroda třást hrůzou, protože zlořády a zločiny lidí budou volat k nebi o pomstu: Paříž zničí oheň a Marseille se zalkne; velký počet měst bude zničen zemětřesením. Bude se zdát, že všechno je ztraceno. Všude budou mrtvoly, bude slyšet rachot zbraní a kletby. Spravedliví mnoho vytrpí; jejich modlitby, pokání a slzy budou stoupat k nebi a všechen Boží lid bude prosit o smilování, pomoc a záchranu.

Proto Ježíš Kristus pro svou velkou spravedlnost a pro své velké milosrdenství vůči spravedlivým poručí svým andělům, aby poslali smrt na jejich nepřátele. Jediným úderem zahynou pronásledovatelé Církve a Ježíše Krista a všichni lidé oddaní hříchu. Pak nastane pokoj, smíření s Bohem a s lidmi, lidé budou sloužit Kristu, budou se mu klanět a oslavovat ho. Všude rozkvete láska. Noví panovníci budou pravou paží církve, která bude silná, pokorná a zbožná, chudá a horlivá a bude následovat Ježíše Krista. Všude se bude hlásat evangelium a lidé budou dělat velké pokroky ve víře, protože bude jednota mezi dělníky Ježíše Krista a lidé budou žít v bázni Boží. Ale tento pokoj mezi lidmi nepotrvá dlouho. Po 25 letech bohatých žní lidé zapomenou na ty, jejichž hříchy byly příčinou všeho, co potkalo zemi. Pronásledovatel Antikrist se svými vojsky zajme mnoho národů, zavede válku proti Kristu, jedinému Spasiteli světa. Prolije mnoho krve a bude usilovat, aby zničil úctu k Bohu a aby byl sám pokládán za boha."
One more comment from Manuel Gabriel
Manuel Gabriel
Ven Bartholomew Holzhauser Visions 1646:
"Království, národy a lid se podrobí Římské říši, když budou odvážně přemoženi velmi mocným a velmi význačným monarchou, který bude vládnout 56 let a poskytne mír světu ... Šestý věk tedy potěší Jeho Církev největším rozkvětem.“
Libor Halik
Věřím proroctvím od bl. Taigi, bl. Emmerichové a od ruských starců a athoských mnichů sv. života. Holzhauserovu výpočtu 56 let nevěřím, - nesedí do prorockých údajů 25 let z La Saletty a od ruských starců a od athoských mnichů (30-40, či 33 let po válce než povládne celosvětově Antikrist). Rusové doplňují, že Antikrist bude už vládnout všude jinde, když Rusko a Slované budou ještě bez Antikrista…More
Věřím proroctvím od bl. Taigi, bl. Emmerichové a od ruských starců a athoských mnichů sv. života. Holzhauserovu výpočtu 56 let nevěřím, - nesedí do prorockých údajů 25 let z La Saletty a od ruských starců a od athoských mnichů (30-40, či 33 let po válce než povládne celosvětově Antikrist). Rusové doplňují, že Antikrist bude už vládnout všude jinde, když Rusko a Slované budou ještě bez Antikrista. To mi sedí na těch 25 let z La Saletty, kdy už mimo Slovany bude vládnout Antikrist. Nakonec i u Slovanů po smrti ruského cara. Pak celosvětově bude Antikrist vládnout jen 3,5 roku. Pro @Manuel Gabriel @tempora
Manuel Gabriel
Ono už po těch 25 letech začne vśe zabředávat zase zpátky do stavů jako jsou dnes, na skolnku vlády Velkého Monarchy už bude svět pln nemorálnosti a zkažení jako je nyní, ba co víc, ještě hůř
Peter(skala)
Libor Halik pred 3 hodinami
Francouzský budoucí král nebude celosvětovým, nebude např. vládnout nad budoucím ruským carem. Celosvětovým panovníkem bude jen zlý Antikrist a pak navěky dobrý Kristus.
✍️
cisár môže byť len jeden a to tak ako aj papež môže byť len jeden, pretože zastupca Boha na zemi môže zastupovať len jediná osoba, ktorá má rozhodujuce Slovo.

Apoštol Peter bol jediný Bohom ustano…More
Libor Halik pred 3 hodinami
Francouzský budoucí král nebude celosvětovým, nebude např. vládnout nad budoucím ruským carem. Celosvětovým panovníkem bude jen zlý Antikrist a pak navěky dobrý Kristus.
✍️
cisár môže byť len jeden a to tak ako aj papež môže byť len jeden, pretože zastupca Boha na zemi môže zastupovať len jediná osoba, ktorá má rozhodujuce Slovo.

Apoštol Peter bol jediný Bohom ustanovený zastupca a pastier Cirkvi aj ked Pavol vyzeral po moralnej stranke viac cnostný. Predsa sa Pavol nepasoval za druhého papeža alebo za pápeža východu, či pohano-kresťanov.

Aj ked Petra skritizoval na verejnosti, vždy ukazal podriadenosť Petrovi a vdaka tomu vytvaral jednotu v Cirkvi. Tento svet robí presne naopak: rozdeluje Cirkev ked sa stavia proti papežovi a vytvára druhé-iné vedenie Cirkvi.

..ale späť k vladarovi:
Tak ako je pápež pastier všetkých biskupov, tak aj cisár je "pastier" všetkých králov (vladarov)
Môže byť jeden vladar na východe, druhý na zapade a další na juhu, či severu, ale cisár bude vždy nad všetkými panovnikmi a to podobne ako bl.Karol (posledný papežom menovaný cisár) ked sám vo svojom manifeste napísal, že jednotlivé štaty môžu mať svoju vladu, ale cisar bude vždy jeden (myslel tým seba a svojho nastupcu)

preto proroctva ak hovoria aj o iných vladarov, nie je to v rozpore s učením o cisarovi - francuzskom kralovi, ale treba taketo proroctva brať do uvahy v kontexte, čiže s doplnením tých proroctiev, ktoré sa týkaju vladarov.

Ako hovoria svedectvá svätých: francuzsko je Bohom ustanovene kralovstvo určene pre cisara-krala všetkých kralov a to tak ako Taliansko je miesto určené pre papeža.

Tieto 2 štaty nie su len nejakým slovným hraním, ale doslovným určením kde má miesto vlády papež a cisar. Aj sv.Katarina nie nadarmo papeža vyzývala aby sa vratil do Ríma, i ked Rím mnohí považovali za Babylonsku Neviestku z Apokalypsy.

Francuzsko tiež bolo a je známe ako liaheň slobodomurarov a predsa je to miesto pre cisara.

Kto tieto 2 miesta znenavidel, podlahol diablovmu planu ako v očiach ludu znehodnotiť miesta pre posvätné ulohy. Ak niekto uvažuje odísť z miesta určené pre Boží plán, už podlahol diabolskej taktike a to podobne ako ked manželia podlahnu diablovi, pri rozhodnutí sa rozísť (rozvod) alebo klerici odísť z celibatu.

Je to toiž navonok lachšia cesta, avšak v skutočnosti je to široka cesta čo vedie od Pána zástupov.
ľubica
no vitaj kokso! teda vlastne dobru noc Christian.RCC 😉
+Joseph+
následky novus ordo charo
+Joseph+
další čtenář