Clicks875
KAKA
1
MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ. Ref. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź.More
MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ.

Ref.
Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.
Teresa45
Piękna pieśń,tak często śpiewana na Pustelni u X PIOTRA! Z Bogiem!!!