Edward7
14623

Ludzkie komórki płodu, z aborcji w szczepionkach

Dr Stanley Plotkin wyznaje pod przysięgą; na użycie linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów ludzkich w szczepionkach, tylko do jednej szczepionki wykonano 74 aborcje specjalnie w tym celu. (film- cienciaysaludnatural.com/…s-de-fetos-humanos-en-vacunas/)

Szczepionki przeciwko ospie wietrznej, różyczce (szczepionka MMR, w Argentynie nazywana Trivírica lub SRP), szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A oraz preparat szczepionki przeciwko wściekliźnie uzyskuje się poprzez namnażanie wirusów w komórkach fibroblastów ludzkich embrionów płodowych . Zostały one po raz pierwszy uzyskane z przerwania dwóch ciąż we wczesnych latach 60. Te same komórki embrionalne nadal rosną w laboratorium i są dziś wykorzystywane do produkcji szczepionek.

Istnieje kilka linii komórkowych powszechnie stosowanych w opracowywaniu szczepionek, które pochodzą z ludzkich płodów i obejmują:

Komórki HEK293: ludzka linia komórek embrionalnych uzyskana z tkanki nerek pobranej od płodu płci żeńskiej poddanej aborcji w Holandii w 1972 roku

Komórki MRC5: ludzka linia komórkowa embrionalna pochodząca z tkanki płucnej 14-tygodniowego płodu płci męskiej poronionej w 1966 roku

Komórki PER.C6: ludzka linia komórek embrionalnych pochodzących z siatkówki 18-tygodniowego płodu płci męskiej poddanej aborcji w Holandii w 1985 r.

Komórki WI38: ludzka linia komórek embrionalnych uzyskana z tkanki płuc 12-tygodniowego płodu płci żeńskiej poddanej aborcji w 1961 roku


Zobacz, aby potwierdzić listę substancji pomocniczych szczepionki z Centrum Kontroli Chorób w USA, CDC: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table -2.pdf

ANMAT go opublikował, zobacz kopię na poniższym obrazku:
ANMAT, kopia odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji

Środki masowego przekazu próbują zdyskredytować ten fakt
Niektórzy dziennikarze twierdzą, że ta informacja jest „fałszywa”, ponieważ nazwa linii komórek płodowych była nieprawidłowa w jednym z przypadków, aw innych, ponieważ szczepionki nie „zawierają” tych komórek, ale były używane jako środek do namnażania się wirusa podczas fazy produkcyjnej lub ponieważ linie komórkowe nie są oryginalnymi komórkami, ale ich klonami.

W każdym razie wykorzystanie płodów w badaniach i rozwoju medycyny jest kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, zwłaszcza w kontekście nadużyć przy opracowywaniu niektórych z tych szczepionek. Określenie tego jako „fałszywego” poprzez grę między błędnymi a semantycznymi zdarza się, ponieważ środki masowego przekazu są finansowane przez reklamowanie laboratoriów, które używają tych linii ludzkich komórek płodowych.

W jaki sposób linie komórkowe płodu są wykorzystywane do opracowywania szczepionek Poniższa ilustracja przedstawia funkcję tych linii komórkowych. Komórki te są używane jako pożywka wzrostowa dla wirusa, ponieważ potrzebuje on żywej komórki do zakażenia i namnażania się. Wirusy są następnie zbierane i oczyszczane (i inaktywowane w przypadku szczepionek inaktywowanych) przed dodaniem do ostatecznej szczepionki jako jeden z wielu składników. Ale pozostałości płodowego DNA pozostają niefiltrowane, co powoduje raka i mutagenezę, jak zobaczymy poniżej.
„COVID Vaccines & Fetal Cell Lines”, stworzone przez Charlotte Lozier Institute
https://s27589.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/09/09.17.20-Fetal-Cell-Line-Fact-Sheet.pdf

Zasady" linii komórkowych płodu"
Dla wielu ludzi problemem nie jest to, że szczepionka zawiera rzeczywiste komórki płodu po aborcji, ale fakt, że dokonano aborcji w celu wykorzystania jej komórek do produkcji szczepionek. To jedyna rzecz, która ma znaczenie dla niektórych.


Weryfikatorzy informacji próbują odwieść ludzi od publicznej debaty na temat wykorzystywania płodów po aborcji do opracowywania szczepionek. Faktem jest, że komórki płodowe są wykorzystywane do produkcji niektórych szczepionek, a niektórzy chcą sprzeciwić się otrzymywaniu takich szczepionek, ponieważ sprzeciwiają się aborcji lub uważają, że aborcja płodów w celu wykorzystania ich w jakimkolwiek celu jest nieetyczna, ale teraz rządy kilku krajów są zmuszane przez laboratoria narzucenie, że szczepionki są obowiązkowe pod fałszywymi argumentami, takimi jak zbiorowa odporność i dobro wspólne .

Cenzura nieskorumpowanych naukowców jest również finansowana przez firmy farmaceutyczne i nie do nich należy decyzja, czy udostępniać informacje o oszustwach dotyczących szczepionek.

Płodowe linie komórkowe mogą zanieczyścić szczepionkę

Szczepionki zawierające pozostałości DNA z poronionych ludzkich płodów powodują mutagenezę i raka

https://cienciaysaludnatural.com/estudio/autoimmunity-y-mutagenesis-causada-por-residuos-de-fetos-humanos-en-vacunas/

W 2015 r. Opublikowano badanie dotyczące skutków zdrowotnych szczepionek zawierających ludzkie linie komórek płodowych. Autorzy ci podkreślają również, że linie komórek płodowych użyte do opracowania szczepionek mogą zanieczyścić je ludzkim DNA, co miało miejsce w przypadku niektórych szczepionek MMR (SRP w Argentynie), więc to zanieczyszczenie może być ważnym czynnikiem wzrostu autyzmu i choroby autoimmunologiczne. Według autorów:

„Jednoniciowy DNA i dwuniciowy DNA w Meruvax II wynosił 142,05 ng / fiolkę i 35,00 ng fiolkę, jak również 276,00 ng / fiolkę i 35,74 ng / fiolkę w Havrix. Wielkość fragmentów DNA płodu w Meruvax II wynosiła prawie 215 par zasad.

Spontaniczny wychwyt DNA komórkowego i jądrowego rejestrowano w komórkach HFF1 i NCCIT. Geny, które zostały powiązane z autyzmem (AAG), mają wyższą podatność na uszkodzenie w zakresie stabilności genomu w porównaniu z pulą wszystkich genów w ludzkim genomie.


Szczepionki wykonane z linii komórek płodowych zawierają bardzo duże ilości fragmentów płodowego DNA. Genom ludzki zawiera regiony, które są podatne na powstawanie uszkodzeń dwuniciowych i mutagenezę insercyjną DNA.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26103708/ - https://www.soundchoice.org/open-letter-to-legislators/ Pobieranie: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc /download?doi=10.1.1.1048.3974&rep=rep1&type=pdf

Argument „klony”
Wiara, że komórki płodowe nie są wykorzystywane do opracowywania szczepionek, ponieważ są one klonami, jest być może błędnym uzasadnieniem używanym przez weryfikatorów faktów. To tak, jakby powiedzieć, że nie było aborcji w tym celu, ponieważ użyte komórki są kopiami komórek płodu po aborcji. Faktem jest, że aborcji dokonywano w celu wykorzystania ich w szczepionkach, o czym świadczy oświadczenie dr Stanleya Plotkina, które uznaje użycie linii komórkowych z aborowanych ludzkich płodów w szczepionkach, w których wykonano 74 aborcje w tym celu. Zobacz wideo na początku:
Komórki rosną i rozmnażają się naturalnie. Oznacza to, że używane są komórki będące „klonami” oryginalnych. Rosły, rozmnażały się, umierały i były zastępowane. Ale wszystko zaczęło się od aborcji ludzkiego płodu w tym celu.
List otwarty Theresa A. Deisher, Ph.D.
Theresa A. Deisher, Ph.D.
Sound Choice Pharmaceutical Institute
11 kwietnia 2019

Dr Theresa Deisher, główny naukowiec w Sound Choice Pharmaceutical Institute, uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Stanforda w dziedzinie fizjologii komórkowej i molekularnej w 1990 r. I ukończyła habilitację na Uniwersytecie w Waszyngtonie:
„Piszę o niekwestionowanych faktach naukowych dotyczących zanieczyszczeń DNA płodu w szczepionkach przeciwko odrze, śwince i różyczce, które powinny być znane ustawodawcom i opinii publicznej.

Szczepionki Merck MMR II (MMR, MMR) (jak również szczepionki przeciwko ospie wietrznej, Pentacel i wszystkie szczepionki zawierające Hep-A) są wytwarzane przy użyciu linii ludzkich komórek płodowych i są silnie zanieczyszczone ludzkim DNA płodu z procesu produkcyjnego.

Poziomy u naszych dzieci mogą osiągnąć nawet 5 ng / ml po szczepieniu , w zależności od wieku dziecka, wagi i objętości krwi. Wiadomo, że poziom ten aktywuje receptor Toll-like 9 (TLR9), który może powodować ataki autoimmunologiczne.
Aby zilustrować zdolność autoimmunologiczną bardzo małych ilości płodowego DNA, rozważmy to: Poród jest spowodowany przez gromadzenie się płodowego DNA dziecka w krwiobiegu matki, wywołujące masowe odrzucenie immunologiczne dziecka.
Oto jak to działa
 : w surowicy ciężarnej matki znajdują się fragmenty płodowego DNA [i] dziecka o długości około 300 par zasad. Kiedy osiągną między 0,46 a 5,08 ng / ml w surowicy, wyzwalają poród poprzez mechanizm TLR9 [ii].
Odpowiednie poziomy we krwi wynoszą 0,22 ng / ml i 3,12 ng / ml.
Poziomy DNA płodu u dziecka po wstrzyknięciu szczepionek wytworzonych przez płód osiągają ten sam poziom, który wywołuje autoimmunologiczne odrzucenie dziecka przez matkę.

Każdy, kto mówi, że DNA płodu zanieczyszczające nasze szczepionki jest nieszkodliwe lub nie wie nic o odporności i receptorach podobnych do Toll, albo nie mówi prawdy.
Theresa A. Deisher, Ph.D.

Jeśli DNA płodu może wywołać poród (naturalnie pożądaną reakcję autoimmunologiczną), te same poziomy w szczepionkach mogą wywołać autoimmunizację u dziecka.

Fragmentowane DNA płodu zawarte w szczepionkach ma podobną wielkość, ~ 215 par zasad. [iii]
Jest to bezpośredni dowód biologiczny na to, że zanieczyszczenia płodowego DNA w szczepionkach nie występują w małych i bezpiecznych ilościach. Są bardzo silnym wyzwalaczem prozapalnym.
Podawanie dziecku fragmentów DNA płodu innego niż ludzkie (prymitywne) może wygenerować odpowiedź immunologiczną, która również zareagowałaby krzyżowo z własnym DNA dziecka , ponieważ zanieczyszczające DNA może mieć zachodzące na siebie sekcje bardzo podobne do samego DNA dziecka.
Dzieci z zaburzeniami autystycznymi mają w swoim krążeniu przeciwciała przeciwko ludzkiemu DNA, których nie mają dzieci nieautystyczne. Te przeciwciała mogą być zaangażowane w ataki autoimmunologiczne u dzieci autystycznych. [iv]
Duke University wykazał w niedawnym badaniu, że znaczną poprawę zachowania zaobserwowano, gdy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu były leczone ich własną przechowywaną autologiczną krwią pępowinową [v].
Zabieg ten wyraźnie pokazuje, że większość dzieci z autyzmem nie rodzi się z autyzmem, ponieważ chorób genetycznych, takich jak zespół Downa lub zwłóknienie mięśni, nie można leczyć autologicznymi komórkami macierzystymi.
Dlatego wyzwalacze środowiskowe, wprowadzone na świat około 1980 roku, kiedy autyzm zaczął się nasilać, muszą zostać zidentyfikowane i wyeliminowane lub zredukowane w środowisku.
Istnieje silna korelacja punktu zmiany między rosnącymi wskaźnikami autyzmu a przejściem w produkcji szczepionek w Stanach Zjednoczonych z linii komórkowych pochodzenia zwierzęcego do szczepionki przeciwko różyczce na ludzkie linie komórkowe z aborcji pod koniec lat 90. Lata 70 [vi]
W Stanach Zjednoczonych liczba autyzmu wzrosła w ciągu 3 różnych lat, zwanych punktami zwrotnymi. Pierwszy punkt zwrotny nastąpił w 1981 r., Drugi w 1981 r., A trzeci w 1996 r. Szczyty te zbiegają się z wprowadzeniem szczepionek wytwarzanych w ludzkich komórkach płodowych. W 1979 roku ludzka komórka płodowa wyprodukowała MMR II (SRP - tripleviral, przeciw odrze, różyczce, śwince). Liczba kampanii MMR II wzrosła z 49% w przypadku dzieci urodzonych przed 1987 r. Do ponad 82% w przypadku dzieci urodzonych w 1989 r. I później. Do programu szczepień dzieci urodzonych w 1988 roku i później wprowadzono również drugą dawkę MMR II. Trzeci punkt zwrotny odpowiada zatwierdzeniu preparatu Varivax (ospa) wytwarzanego z ludzkich komórek płodowych w 1995 r. (Patrz rysunek powyżej). https://www.soundchoice.org/autism/

https://www.soundchoice.org/wp-content/uploads/2012/08/Regressive_Autism_Prevalence.pdf

Pierwszy punkt zwrotny dla roku urodzenia z zaburzeniem autystycznym (AD) określono dla 1981 r. Dla danych Kalifornii i Stanów Zjednoczonych, poprzedzony zmianą w procesie produkcyjnym:

W styczniu 1979 r. FDA zatwierdziła przestawienie produkcji wirusa różyczki pochodzenia zwierzęcego (wirus górnoprzepustowy HPV-77, hodowany na przykład w komórkach zarodków kaczych) na linię ludzkich komórek płodu WI-38 przy użyciu szczepu wirusa RA27 / 3 [vii]. Zarówno w niedawno zatwierdzonej monowalentnej szczepionce przeciw różyczce, jak i szczepionce przeciw śwince, odrze i trójwalentnej różyczce, do wytwarzania części szczepionki przeciw różyczce zastosowano linię komórek płodowych WI-38.

Przed rokiem 1980 zaburzenie ze spektrum autyzmu było bardzo rzadką, prawie nieznaną chorobą. Według danych CDC, wskaźnik autyzmu w 2014 roku wynosił 1 na 59 dzieci, co stanowi bardzo gwałtowny wzrost w porównaniu z zaledwie 2000, kiedy wynosił 1 na 150. CDC: „Całkowite roczne koszty dla dzieci z ASD w Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczone oszacowano na 11,5 miliardów dolarów - 60,9 miliardów dolarów (dolarów z 2011 roku) [viii] ”.
Niedawno duplikacje i delecje de novo rozpoznano nawet w 10% prostych zaburzeń ze spektrum autyzmu, potwierdzając środowiskowe czynniki wyzwalające w genetyce zaburzeń ze spektrum autyzmu [ix].
Część szczepionki MMR przeciwko różyczce zawiera zanieczyszczenia DNA płodu pochodzenia ludzkiego w ilości około 175 ng, czyli ponad 10 razy więcej niż zalecany przez WHO próg 10 ng na dawkę szczepionki [x].

Żaden inny lek na rynku nie uzyskałby aprobaty FDA bez pełnego profilu toksyczności (FDA postępuje zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi ICH) -> przemysł farmaceutyczny nigdy tego nie zrobił w przypadku zanieczyszczenia DNA szczepionki MMR (SRP) .

Szczepionki produkowane z linii ludzkich komórek płodowych zawierają szczątki komórkowe i zanieczyszczające pozostałości ludzkiego DNA, których nie można całkowicie usunąć podczas kolejnego procesu oczyszczania wirusa [xi].

Ponadto DNA charakteryzuje się nie tylko sekwencją (ATCG), ale także modyfikacją epigenetyczną (np. Wzór metylacji DNA itp.). Ta dekoracja jest wysoce specyficzna dla gatunku, więc nie-ludzkie DNA zostanie usunięte, podczas gdy niekoniecznie ma to miejsce w przypadku ludzkiego DNA płodu.

Wstrzyknięcie zanieczyszczeń ludzkiego płodowego DNA do naszych dzieci niesie ze sobą ryzyko wywołania dwóch dobrze znanych patologii:

1) Mutageneza insercyjna : ludzki DNA płodu jest włączany do DNA dziecka, powodując mutacje. Terapia genowa z rekombinacją homologiczną małych fragmentów wykazała, że już 1,9 ng / ml fragmentów DNA powoduje insercję do genomu komórki macierzystej u 100% myszy, którym podano wstrzyknięcie [xii]. Poziom fragmentów DNA ludzkiego płodu u naszych dzieci po szczepieniu szczepionkami MMR, Varivax (ospa wietrzna) lub szczepionkami zawierającymi wirusowe zapalenie wątroby typu A osiąga poziom powyżej 1,9 ng / ml.

2) Choroba autoimmunologiczna: ludzkie DNA płodu aktywuje układ odpornościowy dziecka do ataku na jego własne ciało .
Dodatkowy problem: zanieczyszczenie retrowirusem.
Ludzki endogenny retrowirus K (HERVK) jest zanieczyszczeniem szczepionki przeciw odrze / śwince / różyczce [xiii].
HERVK można reaktywować u ludzi [xiv]. Koduje białko (integrazę) wyspecjalizowane w integracji DNA z ludzkim genomem.
Z aktywnością HERVK [xv] wiąże się kilka chorób autoimmunologicznych.

Należy również do tej samej rodziny retrowirusów, co wirus MMLV użyty w badaniu terapii genowej, w której niewłaściwa insercja genów (mutageneza insercyjna) doprowadziła do kolejnych dodatkowych mutacji somatycznych i raka u 4 z 9 małych dzieci [xvi].

Dlatego możliwe jest, że fragment genu HERVK obecny w szczepionce MMR jest aktywny, koduje integrazę lub białko otoczki, a zatem ma potencjał do indukowania insercji genu, sprzyjając mutagenezie insercyjnej i autoimmunizacja.
Obecność zarówno wysokiego poziomu kontaminującego DNA płodu, jak i zakażenia HERVK w szczepionce MMR stanowi niezbadane ryzyko o ogromnych konsekwencjach i niebezpieczeństwach dla zdrowia ludzi i ludzi.
Rozwiązanie: Wywierają nacisk na producentów, aby powrócili do szczepionek przeciwko różyczce pochodzących z linii komórek zwierzęcych, co z powodzeniem wykonano w Japonii:
Oparty na szczepach Takahashi żywego atenuowanego wirusa różyczki, wytwarzanego w komórkach nerek królika.
Niedawno wykazano, że pojedyncza dawka tej szczepionki zachowuje odporność przez co najmniej 10 lat, gdy różyczka znajdowała się pod regionalną kontrolą [xvii].
Podziel szczepionkę MMR na trzy opcje oferowane indywidualnie, tak jak to miało miejsce w Japonii.
Proces produkcyjny szczepionki MMR musi zostać zmieniony, aby uwzględnić i wyeliminować powyższe zagrożenia dla społeczeństwa.
Dzięki za uwagę. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania dotyczące powyższego.

Z poważaniem, Dr Theresa A. Deisher

Zmieniono nazwy negatywnych skutków, aby zminimalizować brak problemów z bezpieczeństwem
Niepokojące jest to, że manipulują ludźmi, aby postrzegali skutki uboczne szczepień jako naturalne, nazywając niepożądane reakcje „reakcjami immunologicznymi”. Artykuł CNBC opublikowany 1 grudnia 2020 r. , W którym analizowano częstotliwość działań niepożądanych, odnotował, że od 10% do 15% uczestników badań Pfizer i Moderna zgłosiło „znaczące” skutki uboczne.
W ostatniej części artykułu pojawia się sugestia byłego członka komitetu doradczego, który proponuje zmianę terminu z „poważnej reakcji niepożądanej” na „odpowiedź immunologiczną”, aby ludzie zmienili swoje wrażenia dotyczące tych skutków ubocznych nawet jeśli zostały przez nie poważnie uszkodzone.
Zobacz więcej:

Szczepionka MMR zanieczyszczona ludzkim DNA
-cienciaysaludnatural.com/vacuna-contaminada-adn-humano/

Odniesienia do studiów doktoranckich Theresy Deisher:

[i] Lo i in. Jestem J Hum Genet. Kwiecień 1998; 62 (4): 768-75[ii] Enninga i in. Front Immunol. 26 sierpnia 2015; 6: 424[iii] Deisher i in. Issues Law Med. 2015 Spring; 30 (1): 47-70[iv] Mostafa i in. 2014, J Neuroimmunol, Vol. 272, s. 94-98; Mostafa i in. 2015, J Neuroimmunol, tom 280, s. 16–20[v] Dawson i in. Stem Cells Transl Med. 2017 May; 6 (5): 1332-1339[vi] Deisher i in. Issues Law Med, 2015 Vol. 30, s. 25-46[vii] cdc.gov/…nes/pubs/pinkbook/rubella.html; Plotkin, SA. 2006, Clinical Infectious Diseases, tom 43, str. S164-168;[viii] cdc.gov/ncbddd/autism/data.html[ix] Sebat i in. 2007, Science., Vol. 316, s. 445-449; Sanders i in. 2011, Neuron, tom 70, s. 863-885Seria [x], raport techniczny WHO. WHO KOMITET EKSPERTÓW DS. NORMALIZACJI BIOLOGICZNEJ 941; Deisher i in. Issues Law Med.2015 Wiosna; 30 (1): 47-70[xi] Kramberger i in. Hum Vaccin Immunother. 2015; 11 (4): 1010-21.[xii] McNeer, NA i in. „Systemowe dostarczanie PNA tworzącego tripleksy i DNA dawcy przez nanocząsteczki pośredniczy w specyficznej miejscowo edycji genomu ludzkich komórek krwiotwórczych in vivo”. Terapia genowa vol. 20,6 (2012): 658-69. doi: 10.1038 / gt.2012.82[xiii] Victoria i in. J Virol. 2010, tom 84, s. 6033-6040[xiv] Lee i in. PLoS Pathog. 2007 3 (1): e10; Dewannieux i in. Biologicals, tom 38, str. 366-70[xv] Taietal. 9, listopad 2008, Mult Scler, tom 14, s. 1175-80; Dickerson i in. 2008, Schizophr Res. 2008 Sep; 104 (1-3): 121-6, Vol. 104, s. 121-6[xvi] Hacein-Bey-Abina i in. J Clin Invest. Wrzesień 2008; 118 (9): 3132-42[xvii] Jpn J Infect Dis. 20 maja 2016; 69 (3): 221-3
źródło - cienciaysaludnatural.com/…s-de-fetos-humanos-en-vacunas/

Szczepionki mRNA z zasady , wszystkie z komórek aborcyjnych (tylko DNA człowieka wpływa na DNA człowieka)

Wszystkie szczepionki mRNA , z DNA abortowanych płodów, dzieci
Edward7 and one more user link to this post
TomUrb
Ciekawe czy Watykan wypowiedziałby następujące zdanie (per analogiam do szczepionek):
"Rabowanie dzieł sztuki Żydom przez Niemców było moralnie naganne, jednak ich posiadanie przez prywatnych kolekcjonerów i odpłatne wypożyczanie muzeom publicznym jest służbą ludzkości"
Czepiam się, nie? 🤪
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Niżej wymienione firmy zarobiły na szczepionkach w 2012 roku odpowiednio:
Pfizer: 4 miliardy 100 milionów dolarów,
GlaxoSmithKline: 5 miliardów 260 milionów,
Novartis: 1 miliard 180 milionów,
Merck oraz Sanofi
łącznie: 5 miliardów 270 milionów.More
Niżej wymienione firmy zarobiły na szczepionkach w 2012 roku odpowiednio:

Pfizer: 4 miliardy 100 milionów dolarów,

GlaxoSmithKline: 5 miliardów 260 milionów,

Novartis: 1 miliard 180 milionów,

Merck oraz Sanofi
łącznie: 5 miliardów 270 milionów.
Franciszek Polak and one more user link to this post