Anton Čulen
1425
Marieta Ria
... takýto sv. Ambróz by sa zišiel v dnešnej dobe! Ten by nepropagoval "vakcíny", ale by poukazoval na hriech ich vývoja i testov. Ten by nenapísal pastiersky list s hl. motívom dajte sa zaočkovať, môžete tak urobiť s čistým svedomím...!!! To je veľká opovážlivosť, toto tvrdiť napriek faktom, ktoré sú známe. Hriech bude vždy hriechom, vražda vždy vraždou - Božie zákony sú nemenné!!