Anton Čulen
3857

Córdobský biskup žiada dodržiavanie náboženskej slobody a povolenie procesií. Od úradov očakáva, že k nim budú pristupovať rovnako ako k býčím zápasom. Budú žiadať rovnaké práva pre veriacich aj biskupi na Slovensku?

Córdobský biskup žiada dodržiavanie náboženskej slobody a povolenie procesií. Od úradov očakáva, že k nim budú pristupovať rovnako ako k býčím zápasom. Budú žiadať rovnaké práva pre veriacich aj biskupi na Slovensku?

Pokus o krívajúci rovnoprávnosť. Býčie zápasy „ÁNO“, procesie „NIE“?

Córdobský biskup Demetrio Fernández uviedol, že od úradov očakáva, že k verejným demonštráciám viery, ktoré sa budú konať okrem iného v podobe procesií, budú pristupovať rovnako ako k býčím zápasom, ktoré sa konali v Córdobe počas minulého víkendu. Lebo aréna bola otvorená až do nedele, a mala stovky tisíc návštevníkov, rovnako aj atrakcie na jarmoku v El Arenalu boli otvorené od minulého piatku do 30. mája.

V tomto zmysle sa Demetrio Fernández počas svojej homílie na svätej omši slávenej v nedeľu v tunajšej katedrále pri príležitosti slávnosti Nanebovstúpenia Pána, obrátil na bratstvo Gloria v hlavnom chráme diecézy s transparentmi a vyzval ich, aby žili „radosť zo vzkriesenia, z Kristovho víťazstva nad smrťou, hriechom a satanom“ a verejne to prejavovali.

A tak biskup konštatoval „veľmi zaujímavú“ skutočnosť, že „v tejto chvíli sú dovolené býky a rôzne arény, ale procesie ešte nie“. Uvažoval, prečo sú veriaci „nákazliví“ a že podľa jeho názoru „musíme už niečo robiť, alebo to necháme navždy?“. Úrady zrejme vychádzajú z predpokladu, že kresťania sa nesťažujú ani nekonávajú demonštrácie, takže nič nepotrebujú.

Nebudeme mať náboženskú slobodu, kým sa nebudeme môcť vyjadriť aj na verejnosti ako všetci ostatní, bez akýchkoľvek privilégií
Demetrio Fernández pokračoval: Pravda je však taká, že „nebudeme mať náboženskú slobodu, kým sa nebudeme môcť vyjadriť aj na verejnosti ako všetci ostatní, bez akýchkoľvek privilégií. Vyjadrovať sa verejne v uliciach a vyznávať vieru je požiadavka uznaná v rámci náboženskej slobody schválená našou ústavou“.

Kresťania v tejto súvislosti „žiadajú Pána a my žiadame tiež úrady, aby nám pomohli, pretože – ironicky – viera a náboženstvo a ich prejavy sú predsa asi najviac nákazlivou vecou na svete, že je tu snaha sa im vyhnúť“.
V tejto súvislosti biskup pripomenul, že „vo všetkých náboženských prejavoch počas pandémie sa kresťania, veriaci i obyčajní ľudia správali príkladne a dodržiavali všetky úradne schválené pravidlá“.

V dôsledku toho „dúfame, že tiež procesie budú čoskoro povolené, predovšetkým preto, že je rešpektované toto právo kresťanov“, pretože „náboženská sloboda nespočíva iba v tom, v čo veríme“, ale skôr v tom, „že ju môžeme prejavovať aj verejne“ .

Demetrio Fernández preto trval na tom, že len tak môžu kresťania plniť „úlohu evanjelizácie“, ktorú im zveril Ježiš Kristus: „hlásaním evanjelia“ prostredníctvom svojho života, slovom a „svedectvom“, lebo „viera, pochádza od Ježiša Krista nikto ju od nás nemôže odtrhnúť, preto ju potrebujeme všemožne vyjadrovať, aby infikovala svätý Boží ľud „.

Preklad AZN
alianciazanedelu.sk/archiv/9056
Anton Čulen
Trevignano Romano 25. mája 2021: Cítim silnú bolesť, keď mi neustále ubližujete, keď vidím, že mnoho mojich detí, najmä moje milované, neúctou znesväcuje moje telo a berie ma svojimi špinavými rukami: alianciazanedelu.sk/archiv/9063
U.S.C.A.E.
on nemá čo žiadať. Socialistickej vláde má jednoducho oznámiť bude to a bodka a zabite ma keď chcete žiadať vládu ktorá má až pekelnú vášeň a radosť z protikatolíckeho ťaženia to kde sme? už skončila doba chceme sa páčiť aj svetu snáď to dáko uhráme to je hanebné chovanie
žiadať vládu ktorá odstraňuje Kríže žiadali svätci obrazoborcov alebo sa vyrútili neohrozene ako Levy? žiadal o niečo vyšetrov…More
on nemá čo žiadať. Socialistickej vláde má jednoducho oznámiť bude to a bodka a zabite ma keď chcete žiadať vládu ktorá má až pekelnú vášeň a radosť z protikatolíckeho ťaženia to kde sme? už skončila doba chceme sa páčiť aj svetu snáď to dáko uhráme to je hanebné chovanie

žiadať vládu ktorá odstraňuje Kríže žiadali svätci obrazoborcov alebo sa vyrútili neohrozene ako Levy? žiadal o niečo vyšetrovateľov o. Biskup Vojtaššák alebo ich ako veliaci dôstojník Kristovej armády nazval bez okolkov ČERVENÝ DIABLI? o. Biskup bol pritom chodiaca láskavosť a akú ten úctu vzbudzoval ešte aj umiernený socialista mu vo väzení prejavil úctu