Clicks102

Vierozvestci zo Solúna

miňocraft
1
Sv.Cyril a Metod,apoštolom rovní,osvietili svetlom evanjelia Slovanské národy
miňocraft
Pán Anton Čulen,toto je tá knižka od Michala Lacka.Obdobie našich národných dejín v časoch Veľkej Moravy ma veľmi zaujíma a toto dielko je zamerané na pozadie celej misie,dobre osvetľuje politickú aj náboženskú situáciu na našom území ale aj mocenské záujmy Franskej ríše,Byzancie a aj Ríma a tiež heroické úsilie týchto dvoch svätých bratov,ktorým nešlo ani o politiku ani o vlastnú prestíž,ale …More
Pán Anton Čulen,toto je tá knižka od Michala Lacka.Obdobie našich národných dejín v časoch Veľkej Moravy ma veľmi zaujíma a toto dielko je zamerané na pozadie celej misie,dobre osvetľuje politickú aj náboženskú situáciu na našom území ale aj mocenské záujmy Franskej ríše,Byzancie a aj Ríma a tiež heroické úsilie týchto dvoch svätých bratov,ktorým nešlo ani o politiku ani o vlastnú prestíž,ale jedine o evanjelium,aby ho spoznali aj Slovanské národy.