Św. Jan z Ávila 10 maja

Przed zaledwie ośmioma laty Królowie Katoliccy, Ferdynand i Izabela, pokonali ostatni bastion islamu w Granadzie, a Opatrzność Boża już szykuje …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Z powodu czułego usposobienia i często powtarzających się przeżyć mistycznych Jan z Ávila został posądzony o przynależność do sekciarskiego ruchu tak zwanych oświeconych (alumbrados czy aluminados). Z jednej strony mogło to płynąć z ostrożności władz Kościoła, które borykały się z problemem coraz to nowych samozwańczych „proroków” wypływających na fali rewolucji religijnej, z drugiej …More
,,Z powodu czułego usposobienia i często powtarzających się przeżyć mistycznych Jan z Ávila został posądzony o przynależność do sekciarskiego ruchu tak zwanych oświeconych (alumbrados czy aluminados). Z jednej strony mogło to płynąć z ostrożności władz Kościoła, które borykały się z problemem coraz to nowych samozwańczych „proroków” wypływających na fali rewolucji religijnej, z drugiej natomiast mógł to być wyraz pewnej zachowawczości, obawiającej się tak charyzmatycznego i nietypowego nauczyciela Wiary pociągającego za sobą tłumy. W każdym razie z powodu owego oskarżenia Święty miał okazję cierpieć uwięzienie dla swej płomiennej, typowej dla narodu hiszpańskiego miłości Chrystusa Pana.''
szuirad1
Św Antonin z Florencji, biskup 10 maja .:ILG:. - Czytelnia: 10 maja - Św. Antonin z Florencji