Clicks108

Przyjdą czasy, w których będą się dziać wielkie cuda.

jacek2pp
Dnia 17.03.1992 r. Córko Moja. Przyjdą czasy, w których będą się dziać wielkie cuda. Kościół i ludzie rozpoznają te znaki czasu i opamiętają się, i zaczną ufać Miłosierdziu Bożemu. Będą się nawracać…More
Dnia 17.03.1992 r.
Córko Moja. Przyjdą czasy, w których będą się dziać wielkie cuda. Kościół i
ludzie rozpoznają te znaki czasu i opamiętają się, i zaczną ufać Miłosierdziu
Bożemu. Będą się nawracać i podejmą walkę ze złem o swą duszę. Dam im
pomoc i czas na uwolnienie się od zła. Kochaj, człowiecze Boga i wierz w Jego
Miłość i Miłosierdzie. On ciebie Miłością Miłosierdziem wciąż darzy. On z
Miłości oddał Swoje życie za ciebie, abyś był zbawiony. Spójrz w swoje wnętrze
i pomyśl, coś uczynił z duszą Chrystusa, która jest w tobie jako cząstka Boga?
Czy upiększyłeś Ją przykładnym życiem? Czy pamiętałeś Kto ci Ją dał? Czy
pamiętałeś, że Ja jestem w duszy bliźniego, gdy go krzywdziłeś lub obrażałeś?
Czyniłeś krzywdę swojej duszy, ale jednocześnie zadawałeś wielki ból i smutek
Chrystusowi, twojemu Zbawicielowi, który z Miłości do ciebie oddał Swoje
życie.
O, duszo oziębła, tak trudno żyć ci w Miłości Bożej i bliźniego. Pamiętaj,
człowiecze, że po to przyszedłeś na świat, abyś dawał świadectwo, że jesteś
dzieckiem Bożym. Gdy trwasz w Bogu, zło ciebie nie zwycięży. Szatan kusi, ale
jest zawsze pokonany Miłością Samego Boga, która jest w duszy i w sercu
człowieka. Walka ze złem trwa całe życie. Walczcie, Moje umiłowane dzieci, nie
dajcie się złu usidlić.
Macie wolną wolę i w tej wolnej woli dokonuje się: dobro lub zło. Dobro i
miłość prowadzą do szczęśliwej wieczności z Bogiem.