Clicks659
ANNA LU
Růženec Bolestný Tajemství 1,2 15 Zaslíbení Panny Marie bl. Alanovi 1. Všem, kteří se budou zbožně modlit muj ruženec, slibuji svou zvláštní ochranu a hojnost milostí. 2. Ti, kteří vytrvají v modlitb…More
Růženec Bolestný Tajemství 1,2

15 Zaslíbení Panny Marie bl. Alanovi 1. Všem, kteří se budou zbožně modlit muj ruženec, slibuji svou zvláštní ochranu a hojnost milostí.
2. Ti, kteří vytrvají v modlitbě ružence, dostanou zvláštní milost.
3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu; zničí zlo, zbaví svět hříchu a zažene blud.
4. Ruženec rozhojní ctnosti a získá pro duše hojné Boží milosrdenství. Odvrátí srdce lidí od lásky k světu a jeho marností a povzvedne je k touze po věčných věcech. Ó, duše se posvětí tímto prostředkem!
5. Ti, kteří se mi odevzdají skrze ruženec, nezahynou.
6. Toho, kdo se bude zbožně modlit ruženec, uvažujíc naj jeho tajemstvími, nikdy nepřemuže neštěstí. Nezažije Boží Hněv a neumře náhlou smrtí. Hříšník se obrátí, vytrvá v milosti a zaslouží si věčný život.
7. Kdo se zasvětí mému ruženci, neumře bez svátostí Církve.
8. Ti, kteří budou věrně recitovat muj ruženec, budou mít v životě i po smrti učast na Božím Světle a plnosti Jeho milostí, které jsou vlastní svatým.
9. Duše zasvěcené mému ruženci ihned vyvedu z očistce.
10. Děti mého ružence se budou těšit veliké slávě v nebi.
11. Vše co budeš žádat prostřednictvím ružence, dostaneš.
12. Těm, kteří budou šířit muj ruženec, slibuji pomoc ve všech potřbách.
13. U svého Syna jsem vyprosila členum Ružencových bratrstev, že budou mít za orodovníky všechny svaté v nebi.
14. Všichni lidé, zbožně se modlící ruženec, jsou moje milované děti, bratři a sestry Ježíše Krista.
15. Zasvěcení se mému ruženci je zvláštní znamení předurčení.

Prosím napište zde Váš komentář.