Clicks49
lt.news

Benediktas XVI paskelbė maldą: „Tikėjimui iškilo pavojus“

Katalikų tikėjimui „pavojų kelia tikinčiųjų mažėjimas, o šis pavergia jį pasauliniams standartams ir todėl atima jo didybę“, – trijų puslapių maldoje (birželio 8, publikuota lapkričio 14) švenčiant 60-ąsias Eizenštato vyskupystės Austrijoje gyvavimo metines rašė Benediktas XVI-asis.

Malda yra esė apie Pirmąjį pasaulinį karą, Austrijos monarchijos pabaigą ir Šv. Martiną iš Tūro (+397), kuris gimė Vengrijoje, Sombatėjaus mieste, Romos Panonijos provincijoje, kurios dalis yra Eizenštato vyskupija.

Benediktas XVI tęsė: „Viešpatie, padėk mums išlikti tikrais katalikais“.

Jis taip pat meldėsi už „dosnius vyskupus“ (vis dėlto paskyrė daugybę bailių ir vidutiniškų vyrų, parvegusių tikėjimą pasauliui).

#newsBwhoxbeydk