Clicks18
vi.news

Francis: “Một số quan chức muốn tôi chết”

"Tôi biết thậm chí còn có những cuộc họp giữa các giám mục nghĩ rằng giáo hoàng bị bệnh nặng hơn so với những gì đang được tiết lộ. Họ đang chuẩn bị mật nghị."

Đây là điều mà Francis - người đã đề cao rất nhiều về “sự phân định” - nghĩ rằng 53 tu sĩ Dòng Tên người Slovakia cần phải nghe trong cuộc gặp gỡ của ông ta với họ tại Tòa sứ thần ở Bratislava (ngày 13 tháng 9).

Ông ta nói tiếp "Tôi vẫn còn sống, mặc dù thực tế là một số người muốn tôi chết", Cha Antonio Spadaro đã kể lại với LaStampa.it như vậy.

#newsFhfgueyyhq