Clicks13
vi.news

Linh mục Ailen tự biến mình thành trò hề (Video)

Cha Colum Wright, phó tế của ông và giáo sĩ của St Peter's ở Lurgan, Hạt Armagh, đã nhảy một điệu nhảy Ailen vào cuối Thánh lễ ngày 30 tháng Năm.

Để không lãng phí buổi biểu diễn vho một mình Chúa xem, buổi biểu diễn đã được phát trực tiếp và trở thành một bản hit trực tuyến, không phải vì điệu nhảy mà vì sự ngu ngốc của những người thực hiện nó.

Đây là một xác nhận rằng Novus Ordo không cần phải được đón nhận một cách nghiêm túc.

#newsXtisibaspb