02:30:13
Bp Richard Williamson jesteśmy u progu III wojny światowej. O modernizmie i liberalizmie.
Adrianna7
Oczywiście nadmieniam, że to jest stare...