Clicks25
vi.news

Francis chấp nhận sự từ chức của Hồng y Sarah

Francis đã chấp nhận đơn từ chức của Hồng y Robert Sarah, 75 tuổi, khỏi chức tổng trưởng Bộ Phụng tự.

Người kế vị chưa được nêu tên. Sarah bước sang tuổi 75 vào tháng 6. Có một số giám chức tại Curia cần phải nghỉ hưu trước Sarah: Stella, 79 tuổi (Curia), Ravasi, 78 (Văn hóa); Ferrer, 76 tuổi (Niềm tin); Sandri, 77 tuổi (Giáo hội Phương Đông); Versaldi, 77 (Giáo dục), Ouellet, 76 (Giám mục); Piacenza, 76 tuổi (Tông đồ Sám hối) - nhưng họ hầu như đều là những người mù theo chân Francis.

Sarah viết trên Twitter.com: “Tôi ở trong tay Chúa. Tảng đá duy nhất là Chúa Kitô. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau rất sớm ở Rome và những nơi khác ”.

Hơn nữa, Francis đã chấp nhận sự từ chức của Hồng y Angelo Comastri, 77 tuổi, làm tổng đại diện cho Thành phố Vatican và Tổng giám đốc Vương cung thánh đường Thánh Peter. Người kế vị ông là tân Hồng y Mauro Gambetti, phụ tá của Francis ở Assisi.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsCxxnxtqcwp