CÓRKA MARYI
111.7K

JEZUS: Będziecie mogli wkrótce poznać nowe rzeczy, które mam wam ujawnić, a które są zawarte pod Pieczęciami Księgi Apokalipsy

JESUS: My New Revelations, which are contained in the Seals in the Book of Revelation, will be made known to you shortly

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 6 września 2012 roku, godz. 18.30

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Kościół na ziemi w końcu rozpoznaje, że porozumiewam się teraz ze światem poprzez ciebie, siódmego posłańca.

Moje Słowo jest spokojnie zgłębiane przez Moje ważne sługi, którzy jednak publicznie nie ogłoszą, że te Słowa pochodzą z Moich świętych Ust. Oni wiedzą, że one pochodzą ode Mnie, a Ja dotknąłem ich serc i podniosłem ich dusze, tak że będą teraz iść pod Moim przewodnictwem.

Tak wiele Moich wyświęconych sług poszukuje teraz, w tym czasie, Moich Słów do ludzkości. Oni potrzebują teraz Moich szczególnych Łask, bo bez nich nie byliby w stanie prowadzić Mojego stada z prawdziwą pewnością siebie. Mój Duch Święty wylewa się lokalnie na Moje wyświęcone sługi, żeby znaleźli siłę do prowadzenia Mojego Kościoła przez gęstwinę krzewów cierniowych, która jest przed nimi.

Nigdy się nie lękajcie, Moi umiłowani duchowni, bo nigdy was nie opuszczę. Będziecie czuć Moją Obecność w czasach, które są przed wami, kiedy Moje Ciało, Mój Kościół, będzie prześladowane. Ta Święta Obecność będzie waszym oparciem, gdy będziecie potrzebowali wszelkiej Mojej pomocy, aby podtrzymała was w prowadzeniu dzieci Bożych ku ich prawowitemu Dziedzictwu.

Godzę się z tym, że wielu z was nie będzie się wypowiadać publicznie. Rozumiem, jak trudno będzie wam otwarcie głosić Moje Słowo dane przez Mojego proroka końca czasów. Ale pamiętajcie o tym. Na was spoczywa odpowiedzialność za dzieci Boże, aby prowadzić je i kierować do Prawdy.

Nigdy nie wolno wam przyjmować kłamstwa w miejsce Prawdy. Wiecie, że Prawda Mojego Nauczania jest wyryta w skale. Moje Nauczanie nigdy się nie zmieni. Będziecie mogli wkrótce poznać nowe rzeczy, które mam wam ujawnić, a które są zawarte pod Pieczęciami Księgi Apokalipsy.

Zaufajcie Mi. Zaakceptujcie to, że rozmawiam teraz z wami, ponieważ w tym czasie nigdy was nie opuszczę.

Moim obowiązkiem wobec Mojego Ojca jest zapewnić, aby świat został odpowiednio przygotowany na Mój Powrót, aby uratować każde dziecko Boże.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…wo-jest-spokojnie-zglebiane-przez-moje-wazne-slugi
CÓRKA MARYI