Clicks14
vi.news

Giám mục Schneider: Ở Liên Xô tốt hơn ở phương Tây

Giám mục Athanasius Schneider tạ ơn Chúa rằng ông đã lớn lên trong cuộc đàn áp Cơ đốc ở Liên Xô chứ không phải ở phương Tây: "Điều này khiến bạn trở nên mạnh mẽ và tạo cho bạn nền tảng cho cả cuộc đời" (Gloria.tv, 23 tháng 9, video bên dưới).

Việc đến Đức năm 12 tuổi đối với Schneider là một cú sốc kép. Trái ngược với Liên Xô, tài liệu khiêu dâm được rao bán công khai tại các ki-ốt.

Ngoài ra, việc rước lễ bằng tay là “không thể hiểu nổi” đối với ông, tức là “người ta tiếp nhận Đấng Cứu Rỗi như một cái bánh quy và bỏ vào miệng mình."

Ngay cả khi còn là một thanh niên, Schneider đã nhận thấy rằng thánh lễ Đức giống một hội đồng hơn là sự thờ phượng thần thánh mà ông biết từ thời Liên Xô.

Vào những năm 1990, Schneider sống ở Rome với tư cách là một linh mục, và mẹ ông đã nói với ông qua điện thoại, trong nước mắt, về điều kiện ở giáo xứ miền nam nước Đức của bà. Không có linh mục và một phụ tá mục vụ chủ tọa các buổi nhóm cầu nguyện.

Mẹ của vị giám mục nói: "Tôi thà bị ngược đãi một lần nữa ở Liên Xô và sống trong lòng đất hơn là trải nghiệm những gì đang diễn ra tại giáo xứ này ở Đức".

#newsTasmnnvhnr