Clicks48
vi.news

Ba bước tiến đến "linh mục đã kết hôn"

Cha Antonio Jose De Almeida của Đại học Công giáo Giáo hoàng Paraná, Brazil, nói với IlRegno.it (ngày 15 tháng 4) rằng bước đầu tiên tiến tới "linh mục kết hôn" là một giám mục sẽ đưa ra lý do tại sao ông ta "cần" linh mục kết hôn.

Bước thứ hai sẽ là hợp nhất với các giáo phận khác hoặc các hội nghị giám mục khu vực.

Bước thứ ba bao gồm trình bày yêu cầu lên Tòa thánh, sau đó sẽ giải tán khỏi tình trạng độc thân theo Canon 1047.

Almeida cũng muốn thấy những gì mà ông gọi là các "linh mục cộng đồng," người có thể là "một đội linh mục" cùng với gia đình tương ứng của họ, dù có tham gia một ngành nghề dân sự hay không.

Một lựa chọn khác là Francis phát minh ra một "nghi thức Amazonia" trên mô hình của Công giáo Hy Lạp với các linh mục đã kết hôn.

Tuy nhiên, vấn đề là vào lúc đó, các tín hữu đã chạy trốn đến các giáo phái Tin lành vì họ đã chán ngấy với Giáo hội Công giáo bị tà giáo hóa và thế tục hóa.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsJoxlthcglk