Clicks629

Geniální Jihoslovan Tesla

acer
Jihoslovan Nikola Tesla, pocházející z rodiny pravoslavného kněze, zosobňuje cyrilometodějský duchovní vklad do novodobé vědy, který předčí i význam Einsteina. Tesla chtěl elektřinu a elektrické …More
Jihoslovan Nikola Tesla, pocházející z rodiny pravoslavného kněze, zosobňuje cyrilometodějský duchovní vklad do novodobé vědy, který předčí i význam Einsteina. Tesla chtěl elektřinu a elektrické světlo zdarma pro všechny. Tím ovšem narazil na ziskuchtivé výrobce elektřiny a drátu, totiž Westingshause, Edisona a jiné stvůry, převážně židovského původu. Westingshaus, Edison a jiní jen drze okrádali Teslu o jeho vynálezy. Také u základů teorie relativity stojí Einsteinova manželka Mileva, geniální Jihoslovanka, fakticky světu připomínající cyrilometodějský vklad. Albert Einstein vytvořil své dílo o teorii relativity společně se svou ženou Milevou, Jihoslovankou, tak že první vydání této teorie uvádí jako autory Alberta a Milevu. Když však těžce onemocněla, Einstein ji opustil a přestal ji uvádět jako spoluautorku. Tím Einstein velmi potěšil svou matku, neboť Mileva byla nežidovka a maminka si odmítala Einsteinovu rodinu spojovat s nežidovkou, třebaže byla geniální fyzičkou.