WKRACZA NOWY FEUDALIZM I FABRYKI ŻYWNOŚCI - ROLNICTWO DO LIKWIDACJI

Sabotuje się samowystarczalność i rolnictwo na małą skalę, aby uzależnić nas od wielkiego biznesu i oligarchów. autorstwa Felixa Feistela Coraz więc…
Mark Nemo
Korzystając z wojny na Ukrainie, Blackrock wykupił tam już większy areał ziemi uprawnej niż mają go np. całe Włochy. Zydkom ze światowej ośmiornicy nie przeszkadza jakoś fakt, że ponoć Ruskie wszystko palą ogiem i mieczem. Ukraińcy chętnie sprzedają i hajda na złoty Zachód. Gdy na rozkaz globalistów zakończy się ta ustawiona bijatyka, stosunki własnościowe będą już jasne ... ku chwale Wielkiej …More
Korzystając z wojny na Ukrainie, Blackrock wykupił tam już większy areał ziemi uprawnej niż mają go np. całe Włochy. Zydkom ze światowej ośmiornicy nie przeszkadza jakoś fakt, że ponoć Ruskie wszystko palą ogiem i mieczem. Ukraińcy chętnie sprzedają i hajda na złoty Zachód. Gdy na rozkaz globalistów zakończy się ta ustawiona bijatyka, stosunki własnościowe będą już jasne ... ku chwale Wielkiej Chazarii. Na Polskę też przyjdzie czas.
JacaGrz Grz shares this
736