CÓRKA MARYI
"Módlcie się każdego dnia. Rozmawiajcie z Moim Synem podczas swoich codziennych żmudnych obowiązków. Proście Mnie, abym przyprowadziła was bliżej Mojego Syna. A gdy będziecie chcieli Go bardziej kochać, będę Go prosiła, aby wam błogosławił."