V.R.S.
11.5K

Turbotradycjonalne baśnie: Święty Atanazy na heretyckich synodach

"Atanazy nie wybrzydzał, że na soborze czy synodzie większość to heretycy ale udowadniał przed nimi że ma rację. Wyrzucali go, a on wracał." - pożali…
V.R.S.
"W Polsce kiedy przyjmowano Uchwały Soboru Trydenckiego, większość biskupów i senatorów to byli protestanci"- tu można się zgodzić, że albo byli sami protestantyzujący albo sprzyjający protestantyzmowi.
Dlatego, wobec zakresu kryzysu, potrzebny był, jak to mawiają Anglosasi: workhorse, czyli zgromadzenie/towarzystwo, które wchodziło i miny protestanckie rozbrajało. Czyli wówczas jezuici (tak …More
"W Polsce kiedy przyjmowano Uchwały Soboru Trydenckiego, większość biskupów i senatorów to byli protestanci"- tu można się zgodzić, że albo byli sami protestantyzujący albo sprzyjający protestantyzmowi.

Dlatego, wobec zakresu kryzysu, potrzebny był, jak to mawiają Anglosasi: workhorse, czyli zgromadzenie/towarzystwo, które wchodziło i miny protestanckie rozbrajało. Czyli wówczas jezuici (tak jak herezję albigenską i pokrewne rozbrajali dominikanie i franciszkanie a wyspy chrześcijaństwa tworzyli w morzu wieków ciemnych z pokaźnym pakietem ariańskim i pogańskim benedyktyni, zaś ziemie polskie w XII-XIII w. intensywnie chrystianizowali cystersi).

Dlatego św. Stanisław Kostka i o. Jakub Wujek jeździli na nauki do kolegium aż do Wiednia a ten ostatni działał długie lata w szeregach jezuitów.
Dlatego Matka Magdalena Mortęska współpracowała z jezuitami.
Dlatego najbardziej znanym kaznodzieją okresu przełomu tj. odzyskiwania terenu przez Kościół po rewolucji protestanckiej w Polsce był o. Piotr Skarga SJ. Etc.