Clicks156
Stylita
133

Boží slovo na den 2.1. A.D.2020

Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: `Vyrovnejte cesty Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.
Jan 1,19-28
Jinak všem kdo se dívají na večerní oblohu přeji krásné zážitky. Dnes u nás na hřbitově a v pozadí Venuše. A kdo chce může sledovat o víkendu... www.astro.cz/…/dva-ukazy-z-kra…
Promiň, ale nezajímají mne posudky na mou osobu :) ba ani mentorování a bezživné návody na platformě internetu. Pro mne je ukazatelem zla to, že zdejší Gloria uvítala například podivína CAPSLOCKÁŘE /víme o koho se jedná, že?.... Znal jsem ho osobně a přístup registrací zde z něj učinil ještě většího trumpetu, když ho podporovali v jeho jednání a projevu a nebo prostě mlčeli... To je velmi zlé. …More
Promiň, ale nezajímají mne posudky na mou osobu :) ba ani mentorování a bezživné návody na platformě internetu. Pro mne je ukazatelem zla to, že zdejší Gloria uvítala například podivína CAPSLOCKÁŘE /víme o koho se jedná, že?.... Znal jsem ho osobně a přístup registrací zde z něj učinil ještě většího trumpetu, když ho podporovali v jeho jednání a projevu a nebo prostě mlčeli... To je velmi zlé. Vím, že někdy nelze ovlivnit k dobrému život druhých, protože jdou svou cestou, ale varoval jsem několikrát, když mu podkuřovali a podbízeli... Tací mají svou účast na krachu životu jiných a ty hento, zino atd atd. máš také svůj podíl. Tak si nech své návody, nemáš na to pověření človíčku nijak jiným radit, vzhledem k situaci v jaké jsi ti doporučuji jediné - milovat a přát druhým dobro. Dobrou noc.
----------------------------------------------------------------------------------------
Theodorá-Máriá
před 1 hodinou
Nejsi nejhorší, to mi věř protože nejsi zlý, ale slabý.
Ovšem takový ekans/rádoby/ je ztělesnéné zlo.
O tom už psala henta.
Nejde o obhajobu, ale jen ti připomenu to nejdůležitějsí
co praví Kristus Pán: "Kdo chce jít za mnou, zapři sebe sám,
vezmi kříž svůj každodenně a následuj mě
."
Nakolik si dokážeme odříkat-natolik je Kristu v nás.
Dobrou noc!
ekans
ekans
Je mi jedno co si o mne lidé myslí. Obhájím se sám :) I když ne tak zcela sám.
-----------------------------------------------------
Theodorá-Máriá
před 29 minutami
MNě ovšem přiadá a nejsem sama,
že jsi poťukaný. A skutečným křesťanŮm děláš haňbu,
svou samolibostí, neukázněností, tapetováním atd.
POLEPŠI SE. PRO LHÁŘE JE OHNIVÉ JEZERO.
První jsem potkal v dospívání lidi... Písmo jsem našel doma v knihovnách. Sterilní, malá písmena, Bible kralická.... Nic mi to neříkalo. Zbožná kniha a basta. Pak nějaké staré zpěvníčky u babičky. Zkušenost s kostelem. Zima, odtažitost, psssst, nehýbat se :) V dospívání oslovení lidí, komunikace, vzájemné hovory, oťukávání, studium Písma, barvičky, citáty... Bůh mluví osobně, Písmo ožívá, mluví..…More
První jsem potkal v dospívání lidi... Písmo jsem našel doma v knihovnách. Sterilní, malá písmena, Bible kralická.... Nic mi to neříkalo. Zbožná kniha a basta. Pak nějaké staré zpěvníčky u babičky. Zkušenost s kostelem. Zima, odtažitost, psssst, nehýbat se :) V dospívání oslovení lidí, komunikace, vzájemné hovory, oťukávání, studium Písma, barvičky, citáty... Bůh mluví osobně, Písmo ožívá, mluví.... Člověk neuvěří všemu co na něj "regionální zbožnost" uvalí... Katolíci mají velký handicap - nesnaží se znát Písmo, studovat jej... Říkám to jako katolík, konvertita.... I dnes málo katolíků žije, více se veze.... Ale to má každá většinová formace.... Pokud katolík ale chce zabrat a vědět, nenajde lepší denominaci, než má... hodně pokladů a duchovních kořenů....
Samozřejmě, dokáži si představit ten blok zbožné latiny po kterém někteří i dnes volají jako po záchraně... Retromaniakové. Církev v tomto směru jednala na II.VK rozumně. Jinak výraz ovce je trochu dehonestující a urážející jiné... Mše v rodném jazyce je logická, BKP to neobjevilo.... Sv. Prokop - byť málo o něm známo, byl mimořádný..... Co je Nové stvoření nevím, ale někdy mám na Glorii dojem, …More
Samozřejmě, dokáži si představit ten blok zbožné latiny po kterém někteří i dnes volají jako po záchraně... Retromaniakové. Církev v tomto směru jednala na II.VK rozumně. Jinak výraz ovce je trochu dehonestující a urážející jiné... Mše v rodném jazyce je logická, BKP to neobjevilo.... Sv. Prokop - byť málo o něm známo, byl mimořádný..... Co je Nové stvoření nevím, ale někdy mám na Glorii dojem, že jde o nové znetvoření. Takže pozor na stvoření, které činí Bůh a ne které činí lidé.
-----------------------------------------
Theodorá-Máriá

před 24 minutami

Ty Káli jsi ovšem nezažil, mši v latině,
kdy kněz něco mrmlal u oltáře a ovce
se bavili po svém.Někdo růžencem,
jiný četbou v modl.knížkách .Ke
přijímámí v L itovli chodila jedna 90letá
paní Židovka a paní katechetka.
Děkuji Pánu Bohu za české mše ,
a možnost nechat se přetvářet
Božím Slovem v Nové stvoření.
Děkuji, že se se se mnou vše děje
vlivem svatých mnichů BKP.
Předpokládám, že na mše svaté. :) Měl jsem to jinak... Ač v mládí pokřtěn, později jsem objevil lidi věřící a pak Písmo. Bohu díky za ně i za Písmo.
---------------------------------------------
Theodorá-Máriá
před 3 minutami
Jsouce pokřtěna den po narození,
vychována jako římský katolík,
chodíce na mše, do svých cca 18let
jsem nevěděla,že existuje Písmo
svaté.
Jsouce pokřtěna den po narození,
vychována jako římský katolík,
chodíce na mše, do svých cca 18let
jsem nevěděla,že existuje Písmo
svaté.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/01_02.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce. Vy však jste to slyšeli už na začátku, ať to tedy ve vás zůstane! Když to, co jste slyšeli už na …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/01_02.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce. Vy však jste to slyšeli už na začátku, ať to tedy ve vás zůstane! Když to, co jste slyšeli už na začátku, zůstane ve vás, i vy zůstanete v Synu i v Otci. A to je přislíbení, které nám on sám slíbil: věčný život. To všechno jsem vám napsal o těch, kdo by vás rádi svedli k bludu. (Co se však týká) vás: Duch svatý, kterého jste od něho přijali, zůstává ve vás, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. Vás poučuje o všem jeho Duch, a to je pravda a žádná lež. Zůstávejte v něm, jak jste o tom byli poučeni. Ano, děti, zůstávejte v něm! To vám pak dodá radostné důvěry, až se objeví, a při jeho příchodu nebudeme od něho s hanbou odmítnuti.
1Jan 2,22-28

Žalm:
Odp: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!
Zl 98

Evangelium:
Jan 1,19-28

Církevní kalendář:
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
Basil se narodil v Caesareji r. 330. Byl vzdělaný, vynikl ve ctnostech. Žil poustevnickým životem, sestavil klášterní pravidla, velkou a malou řeholi, která se stala základem pro mnišský život na Východě.
Po církevních synodách, kterých se zúčastnil v Konstantinopoli, mu bylo uděleno kněžské svěcení a r. 370 byl jmenován biskupem rodného města. Přál si, aby mnišské komunity byly v kontaktu s okolním prostředím a podílely se na jeho náboženském, kulturním i sociálním povznesení. Jeho pravidly řeholního života se dodnes řídí většina východních mnichů.
S Řehořem žili na území dnešního Turecka a byli nazváni "světly Kapadocie".
catholica.cz
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Kallistratos likes this.
(Co se však týká) vás: Duch svatý, kterého jste od něho přijali, zůstává ve vás, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. Vás poučuje o všem jeho Duch, a to je pravda a žádná lež.

Jinde praví náš Spasitel Ježíš: " Ne každý kdo mi říká
Pane Pane, vejde do nebeského království,
ale ten ,kdo plní VŮLI mého Otce nebeského
"

Vy co jste ve spojení se synem zatracení-papežem-
nedělejte si iluze,mířít…More
(Co se však týká) vás: Duch svatý, kterého jste od něho přijali, zůstává ve vás, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. Vás poučuje o všem jeho Duch, a to je pravda a žádná lež.

Jinde praví náš Spasitel Ježíš: " Ne každý kdo mi říká
Pane Pane, vejde do nebeského království,
ale ten ,kdo plní VŮLI mého Otce nebeského
"

Vy co jste ve spojení se synem zatracení-papežem-
nedělejte si iluze,míříte tam kde vás vede váš pontifik.
Joske likes this.
Joske
Milovaní! Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce.
Mates5485 likes this.