Clicks133
Victory

Rozjímání nad J 15,12-13

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Nejvíce zneužívané a zkompromitované slovo v současnosti je slovo láska. Přikrývají se jím všechny morální zvrhlosti a zvrácenosti i všechny nejhrubší zločiny. Toto nemá nic společného s láskou agapé, která je nezištná, která se obětuje a jak říká apoštol Pavel: „Všechno snáší, všechno přetrpí, nezávidí, nevyvyšuje se, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy“ (1Kor 13,1-6).

Ježíš zde navíc říká, že naše vzájemná láska má být čistá, máme se obětovat pro druhého, pro jeho věčnou spásu, a to i za cenu, že bychom ztratili, čili obětovali, svůj fyzický život. Toho nejsme schopni v síle naší přirozenosti, potřebujeme, aby Duch svatý vlil do našich srdcí tuto Boží lásku, která je spojena s pravdou a je zároveň i Božím darem, který máme přijmout a s ním spolupracovat. Příkladem lásky je nám Ježíš, který z lásky k nám za spásu našich duší, abychom byli věčně šťastni, prolil svou krev na kříži. On sám v nás chce žít a milovat skrze nás naše bližní.

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8